Історія створення

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений за рішенням загальних зборів засновників (протокол № 3 від 12.02.1999 р.) відповідно до наказу базового навчального закладу від 20.07.1999 р. за № 18/1 «Про створення Миколаївської філії вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Наявний дозвіл місцевих органів самоврядування (лист міського голови м. Миколаєва від 09.07.2001 р. за № 74/20/01). Освітня діяльність відокремленого структурного підрозділу погоджена з Миколаївською обласною радою (в наявності рішення Миколаївської обласної ради від 28.11.2003 р. за № 13 «Про надання дозволу на здійснення освітньої діяльності Миколаївській філії «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»). У 2004 році філію реорганізовано в Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Університет «Україна» (в тому числі Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини) акредитований за IV рівнем акредитації (акредитаційний сертифікат серія РІ-ІV № 1124604, рішення ДАК від 30 травня 2013 р., протокол № 104, наказ МОН України від 04.06.2013 р. за № 2070-Л).

Юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. 2-га Військова, 22;

Тел.: (0512) — 57-21-55, http://mmirl.edu.ua; E-mail: ukraina_09@ukr.net

Організаційно-правова форма: територіально відокремлений структурний підрозділ юридичної особи – вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ).

Підрозділ діє відповідно до Положення про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», яке затверджене Президентом ВНЗ «Університет «Україна» Таланчуком Петром Михайловичем 26.05.2004 р. (зі змінами та доповненнями від 31.12.2004 р., 17.03.2006 р., 02.07.2012 р., 17.01.2013 р. та 30.05.2014 р.).

ММІРЛ ВНЗ Університет «Україна» здійснює підготовку фахівців двох освітніх рівнів (бакалавр, магістр). За рівнем вищої освіти «бакалавр» – 16 спеціальностей, за рівнем вищої освіти «магістр» – 10 освітньо-професійних програм на основі ліцензії АЕ 636816 від 19.06.2015 р. (рішення ДАК від 28.05.2015 р., протокол № 116 наказ МОН України від 10.06.2015 р. № 1415л).

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» є багатопрофільним закладом, який здійснює підготовку високопрофесійних фахівців із психолого-педагогічної освіти, соціально-політичної та правової галузі економіки, менеджменту, сфери обслуговування, тощо.

Освітній процес в ММІРЛ ВНЗ Університет «Україна» забезпечують два факультети:

  • факультет економіки та підприємництва;
  • факультет права та соціально-інформаційних технологій.

Працюють 7 кафедр, до штату яких входять 43 науково-педагогічних працівника, з яких 38 осіб є штатними викладачами (8 докторів наук, 2 професори, 24 кандидати наук, 17 доцентів).

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» забезпечує необхідний рівень якості підготовки бакалаврів та магістрів і діє відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державних вимог щодо акредитації.