Якісний склад кафедри

Гаркуша Олексій Миколайович

Посада: завідувач кафедри економіки та сфери обслуговування.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Освіта: У 1975 році закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економічна кібернетика». У 1993 році закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Теорія соціально-політичних відносин».

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економіка сільського господарства і АПК».

У 2007 році отримав вчене звання професора кафедри менеджменту.

Сфера наукових інтересів: «Актуальні проблеми функціонування та розвитку соціально-економічних систем».

 

Завгородній Андрій Володимирович

Посада: доцент кафедри економіки та сфери обслуговування.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Освіта: У 2006 році закінчив Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». У 2017 році закінчив Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла».

Сфера наукових інтересів:механіка деформівного твердого тіла, теоретична механіка, теорії коливань пластин та оболонок, теорія пружності, теорія в’язкопружності, теорія пластичності, комп’ютерна інженерія, комп’ютерне моделювання, математичний аналіз, функціональний аналіз, рівняння математичної фізики, диференціальні та інтегральні рівняння, економічна кібернетика, економетрика, економіко-математичне моделювання.

 

Гроза Андрій Дмитрович

Посада: доцент кафедри економіки та сфери обслуговування.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Освіта: У 1984 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю  «Радіофізика і електроніка (нелінійна оптика)». У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». У 2006 році закінчив ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Економічна кібернетика» і отримав кваліфікація магістра з економічної кібернетики.

Сфера наукових інтересів: «Технології надання дистанційних освітніх послуг».

 

Гаврилюк Світлана Павлівна

Посада: доцент кафедри економіки та сфери обслуговування.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Освіта: У 1995 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Підприємництво, менеджмент та маркетинг». У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Сфера наукових інтересів: «Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій у розвиток підприємств готельного і ресторанного бізнесу».

 

Ляшенко Віктор Володимирович

Посада: старший викладач кафедри економіки та сфери обслуговування.

Освіта: У 1985 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адмірала Макарова за спеціальністю«Холодильні та компресорні машини і установки». У 2005 році закінчивВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво». У 2006 році закінчивВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Сфера наукових інтересів: «Особливості впровадження культури безпеки життєдіяльності», «Актуальні питання розвитку охорони праці в галузі», «Стратегічні аспекти розвитку природно-ресурсного потенціалу на регіональному рівні».