Якісний склад кафедри

Завгородній Андрій Володимирович,

кандидат фізико-математичних наук

Посада – завідувач кафедри журналістики та інформаційних технологій.

Народився 28 лютого 1985 р. в м. Миколаєві.

Освіта та професійний шлях

У 2001 році закінчив Веснянську загальноосвітню школу Миколаївського району Миколаївської області.

У 2001 році вступив до Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського на спеціальність «Фізика та основи інформатика».

У 2006 році отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Магістр педагогічної освіти. Викладач фізики».

В листопаді 2006 року зарахований до денної аспірантури МДУ ім. В.О. Сухомлинського.

У жовтні 2007 року прийнятий на посаду викладача кафедри механіки МДУ ім. В.О.Сухомлинського за сумісництвом.

З вересня 2010 року прийнятий на посаду штатного викладача кафедри математики і механіки МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

У 2013 році в Київському інституті механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України захистив дисертацію за темою «Тривимірні задачі про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів непружних тіл обертання» та отримав науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук.

У 2016 році прийнятий на посаду доцента кафедри економіки та управління Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».

У 2017 році закінчив навчання у ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

З вересня 2017 року завідувач кафедрою журналістики та інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».

Співпрацює з відділом освіти Миколаївської райдержадміністрації Миколаївського району та проводить роботу з учнями шкіл цього району з метою практичного і теоретичного обґрунтування вибору спеціальності та ВНЗ.

Заступник голови по роботі зі ЗМІ та громадськістю громадської організації «Молодь Миколаївщини».

Наукова діяльність: Автор та співавтор понад 50 публікацій, в тому числі публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН України.

Сфера наукових інтересів: механіка деформівного твердого тіла, теоретична механіка, теорії коливань пластин та оболонок, теорія пружності, теорія в’язкопружності, теорія пластичності, комп’ютерна інженерія, комп’ютерне моделювання, математичний аналіз, функціональний аналіз, рівняння математичної фізики, диференціальні та інтегральні рівняння, економічна кібернетика, економетрика, економіко-математичне моделювання.

 

Спанатій Любов Степанівна,

кандидат філологічних наук, доцент

Посада – доценткафедри журналістики та інформаційних технологій.

Народилася 20 лютого 1955 р. у с. Плужному Ізяславського району Хмельницької області.

Освіта та професійний шлях

У 1962-72 рр. навчалася у Плужнянській середній школі.

У 1972 р. вступила на філологічний факультет Ужгородського державного університету, який закінчила в 1977 р. за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови і літератури». Упродовж 2004 – 2008 рр. навчалася на факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації Української академії друкарства за спеціальністю «Видавнича справа та редагування», присвоєно  кваліфікацію «Видавець. Редактор».

Після закінчення університету працювала два роки за призначенням учителем української мови і літератури в Комишнянській середній школі Миргородського району Полтавської області.

Із 1979 р. розпочала трудову та наукову діяльність у  Миколаївському державному педагогічному інституті на кафедрі української мови.

У 1993 р. взяла участь у конкурсі на кращий науковий проект серед молодих учених і стала стипендіатом Фонду ім. професора Синявського А. С. при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

18 квітня 1997 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в УжДУ захистила дисертацію на тему: «Гончарна лексика в говорах української мови», де було присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук.

2016 – 2017 н. рік –  доцент кафедри методики навчання мови та літератури МНУ імені В. О. Сухомлинського; завідувач кафедри культури мовлення та редагування (2003 – 2004 рр.); завідувач кафедри видавничої справи та редагування (2004 – 2009 рр.); відмінник освіти України (2000 р.); нагороджена Почесними грамотами Миколаївської обласної ради професійних спілок (2003 р.); Міністерства освіти і науки України (2005 р.).

Із 2008 р. і по сьогоднішній день – член консультативної ради при Миколаївській облдержадміністрації з питань відбору літературних творів, що будуть видаватися за кошти обласного бюджету; член експертної групи конкурсу «Краща миколаївська книга» у номінаціях «Краща поетична збірка», «Краще прозаїчне видання», «Кращий літературний дебют».

Наукова діяльність: Автор 81 наукової праці, серед них дві одноосібні, а дві у співавторстві, рекомендовані МОН України до впровадження в навчальний процес (з грифом МОН України): Спанатій Л.С. Риторика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 144 с.; Спанатій Л.С. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посібник. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 372с.; Спанатій Л.С., Тимченко М.П. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка й орфографія. Навчальний посібник. – Миколаїв: МДУ, 2004. – 112 с.; Спанатій Л.С., Шкаруба Л.М. Російсько-український словник художніх термінів. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004. – 320 с.

Сфера наукових інтересів: історія видавничої справи Миколаївщини, лексикологія сучасної української мови, історія української мови, риторика; головний напрям – українська діалектологія, діалектна лексикографія, зокрема лексичні особливості говірок Бузько-Інгульського межиріччя.

 

Стєкольщикова Валентина Андріївна,

кандидат наук із соціальних комунікацій

Посада – доцент кафедри журналістики та інформаційних технологій.

Освіта та професійний шлях

2000-2005 рр. навчання у Миколаївському державному університеті за спеціальністю «ПМСО. Українська мова і література та основи видавничої справи та редагування» отримана кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та літературний редактор.

2003-2007 рр. навчання в Українській академії друкарства (м. Львів) за спеціальністю «Журналістика і видавнича справа та редагування» отримана кваліфікація: журналіст, видавець, редактор.

2008-2012 рр. навчання в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики, кафедра «Мова ЗМІ».

У 2014 році захистила кандидатську дисертація на тему «Образні засоби підвищення ефективності сучасного медіатексту» за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики.

Наукова діяльність: Автор понад 20 наукових статей, у тому числі за кордоном.

Наукові інтереси: соціальні комунікації, металогічна система мас-медіа, жанрологія сучасної текстотворчості, психожурналістика, фотожурналістика.

Фахова діяльність: Позаштатний кореспондент МОДТРК (2001-2003 рр.), позаштатний кореспондент Всеукраїнської газети «Южная Правда» (2008-2017 рр.), позаштатний кореспондент миколаївської обласної газети «Рідне Прибужжя» (2010–2013 рр.), головний редактор молодіжних видань «Глобус України» (2008-2012 рр.) та «Вагант» (2015-2016 рр.).

Член Національної спілки журналістів України, 2009 рік. Співпрацює з редакціями миколаївських ЗМІ: «Южная Правда», «Вечерний Николаев», «Рідне Прибужжя», «Николаевские новости», «Родной причал». Автор близько 300 публіцистичних та розслідувальних матеріалів.

 

Топчій Олександр Віталійович,

Заслуженого журналіста України

Посада – доцент кафедри журналістики та інформаційних технологій.

Народився 23 березня 1951 р. у м. Миколаєві.

Освіта та професійний шлях:

Після закінчення ЗОШ № 34 поступив до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на філологічний факультет. З 1975 по 2015 роки працював в Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії: редактором, старшим редактором. Останні 15 років (з 2000 по 2015 роки) обіймав посаду заступника генерального директора МОДТРК з творчих питань.

За роки роботи на ТБ відзняв понад 300 телевізійних документальних фільмів. Вів репортажі з Чорнобильської зони, районів землетрусу у Вірменії, з Іспанії, Туреччини, Польщі, Далекого Сходу тощо. Топчій О.В. – неодноразовий переможець обласного конкурсу «Тележурналіст року», тричі здобував обласну премію серед журналістів «Золоте перо».

У 2001 році його авторський фільм «Кінбурн – планета любові», в якому Топчій О.В. виступив в трьох ролях – сценариста, режисера, ведучого, визнано переможцем Всеукраїнського телерадіофестивалю «Калинові острови». В 1999 році О.Топчій першим серед представників обласних ЗМІ удостоєний звання «Городянин року». В 2001 р. Указом Президента України Топчію О.В. присвоєно почесне звання Заслуженого журналіста України.

За професійну діяльність нагороджений орденами Святого Володимира другого ступеня, Святого Миколая другого ступеня, Почесними Грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими державними відзнаками.

З 2016 р. Топчій О.В. працює у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» на посаді доцента кафедри журналістики та інформаційних технологій.

 

Божко Олена Петрівна

Посада – старший викладач кафедри журналістики та інформаційних технологій.

Народилася 29 жовтня 1974 р. у м. Миколаєві.

Вищу освіту дістала в Миколаївському державному педагогічному інституті (1991-1996 рр.). Спеціальність за дипломом «Російська мова та література і українська мова та література» (диплом спеціаліста з відзнакою). 1996-2000 рр. працювала вчителем української мови в ЗОШ І–ІІІ ступенів № 20 Миколаївської міської ради. 2000-2016 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. 2010 року пройшла стажування в Університеті менеджменту освіти НАПН України й отримала кваліфікацію «Педагоги-викладачі дистанційного навчання (тьютори)». 2011-2015 рр. закінчила аспірантуру в Херсонському державному університеті. Педагогічний стаж – 21 рік. З 2017 року і дотепер – на посаді старшого викладача  кафедри журналістики та інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Нагороди:

2009 р. – грамота Університету менеджменту освіти НАПН України.

2010 р. – грамота управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

2012 р. – диплом переможця ІV Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної освіти.

Сфера наукових інтересів: стилістика сучасної української мови, українська мова (за професійним спрямуванням), культура мовлення, формування комунікативної компетентності засобами української мови.

 

Василевич Андрій Валерійович

Посада – старший викладач кафедри журналістики та інформаційних технологій.

Народився 10 серпня 1976 р. у м. Миколаєві.

Освіта: У 1988 році закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Мова і література (англійська і німецька)». У 2005 році закінчив ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Переклад» і отримав кваліфікацію магістра з перекладу (англійська та німецька мови). У 2007 році закінчив ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво».

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи навчання англійської мови.

 

 

Кандюк-Лебідь Світлана Володимирівна

Посада – асистент кафедри журналістики та інформаційних технологій.

Народилась 30 січня 1981 року, с. Поріччя Калязинського р-ну Тверської обл., Росія.

Освіта:

1998-2003 рр. – Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, філологічний факультет; спеціальність – ПМСО. Українська мова та література. Мова та література (англійська); кваліфікація – учитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури; кваліфікаційний рівень – спеціаліст;

2003-2004 рр. – Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, філологічний факультет; спеціальність — ПМСО. Українська мова та література; кваліфікація — магістр педагогічної освіти, викладач української мови та літератури, кваліфікаційний рівень – магістр;

2016-2018 рр. – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», факультет права та соціально-інформаційних технологій; спеціальність – Журналістика, кваліфікація – магістр журналістики.

Сфера наукових інтересів – українська мемуарна література ХІХ століття; професійна етика журналістів; теорія журналістикознавства.

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ КАФЕДРИ

ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра журналістики та інформаційних технологій є однією із провідних кафедр Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» за науково-дослідною діяльністю. Тема наукового дослідження кафедри «Інформаційні технології та комунікації: стратегії, тактики, ефективність». В рамках якої науково-педагогічні працівники кафедри, асистенти працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями, керують науковою роботою студентів, публікують монографії, статті, тези доповідей.

Основною метою діяльності кафедри є підвищення рівня методичного забезпечення освітнього процесу та підготовка для галузі журналістики та інформаційних технологій фахівців нової формації, що поєднують глибокі теоретичні знання з практичними навичками ефективної роботи.

Результати наукових досліджень кафедри втілюються у наукових та навчально-методичних розробках, що спрямовані на якісне забезпечення освітнього процесу студентів напрямів підготовки журналістики та інформаційних технологій. Кафедра є організатором щорічних Наукових читаннях «Мова як чинник національної безпеки України», а також Інтернет-конференції «Сучасні інформаційні системи та технології: використання і впровадження у діяльності підприємств».

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, З ЯКИХ КАФЕДРА Є ВИПУСКОВОЮ

Кафедра журналістики та інформаційних технологій є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем «бакалавр»:

  • галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» (06 «Журналістика») напряму підготовки 030301 «Журналістика» (061 «Журналістика»);
  • галузі знань0303 «Журналістика та інформація» (06 «Журналістика») напряму підготовки 030303 «Видавнича справа та редагування» (061 «Журналістика»);
  • галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» (12 «Інформаційні технології») напряму підготовки 050102 «Комп’ютерна інженерія» (123 «Комп’ютерна інженерія»).