Фінанси, банківська справа та страхування

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Світом правлять фінансисти!

«Фінанси, банківська справа та страхування» – це сучасна і престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності!

Фінансист – фахівець, який вільно володіє фінансовими законами, що допомагають правильно та ефективно розпоряджатись фінансовими ресурсами підприємств та особистими грошовими коштами у приватному житті.

Кожна людина стикається в житті з такими категоріями, як гроші, бюджет, податки, позика, відсотки, інфляція. Але в сучасному середовищі не кожен може вміло організувати грошові відносини й уникати фінансові кризи.

Тому наша мета – відкрити студентам секрети професії фінансиста та допомогти стати висококваліфікованими фахівцями, на підприємствах і в установах державної форми власності, у фінансово-кредитній сфері, чи на недержавних підприємствах різних галузей.

В умовах ринкової економіки фінансист перетворюється на одну з провідних фігур на підприємстві. Він відповідальний за постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності вибору того чи іншого способу їх вирішення. Причому, досить часто існують різні варіанти назви цієї посади: «фінансист», «фінансовий менеджер», «менеджер із управління фінансами». Фінансовий менеджер часто входить до складу вищого управлінського персоналу фірми, оскільки бере участь у вирішенні найбільш важливих питань щодо управління фінансовими потоками.

Справжній фінансист повинен знати:

 • постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали з організації фінансової роботи;
 • економічні аспекти діяльності підприємства;
 • порядок складання фінансових програм, кредитних заявок і кошторисів;
 • нормування оборотних активів;
 • правила довгострокового та короткострокового кредитування підприємства, нарахування та сплати платежів до державного та місцевого бюджетів;
 • порядок формування грошових фондів, фінансування капітального будівництва, ремонту та планування витрат на технічне переоснащення підприємства;
 • порядок фінансових розрахунків;
 • порядок і строки складання звітності про фінансову діяльність підприємства;
 • основи організації виробництва, праці та управління;
 • трудове законодавство.

Рахувати гроші — це математика! Робити гроші — це мистецтво!

Якщо Ви повні сил і здорових амбіцій, а свою професію пов’язуєте з банківською сферою, то на питання, де здобути освіту з банківської справи, відповідь проста — в Університеті «Україна», який надає реальну можливість отримати диплом державного зразка та ще під час навчання почати свою кар’єру в банку!

Випускник університету — це висококваліфікований фахівець, який може виконувати в банківській установі операції із залучення грошових ресурсів до банку, розміщення їх у кредити юридичних і фізичних осіб, у цінні папери, іноземну валюту, нерухоме майно тощо. При цьому фахівець зобов’язаний забезпечувати отримання банком прибутків, керувати діяльністю банківської установи, зберігати банківську таємницю.

З переходом української економіки на ринкові умови господарювання інтерес абітурієнтів до банківської справи значно підвищився. Пояснюється це кількома чинниками:

 • банки стали нервовими вузлами економіки і «локомотивом реформ», тому працювати в них престижно;
 • щоденно маючи справу із працівниками різних підприємств, організацій чи установ (а без банку вони обійтися не можуть) та отримуючи від них різноманітну інформацію, банківські працівники дуже швидко розвиваються як фахівці, котрі можуть працювати у будь-яких структурах;
 • високий рівень оплати праці банківських працівників.

Спеціалісти з банківської справи: займаються організацією кредитних та депозитних операцій, здійснюють розрахункове обслуговування виробничої та інвестиційної діяльності підприємств і організацій, контролюють їх фінансову діяльність, працюють економістами, бухгалтерами, іншими працівниками секторів економіки, де проводяться грошові, кредитні та інші банківські операції.

БАНКІР !!! Майбутнє за тобою, за твоїми знаннями, за твоїм творчим потенціалом! У цьому запорука руху до прогресу нашої держави, здійснення твоїх життєвих намірів і планів, твого особистого успіху!

Якщо Ваша мета – створити кар’єру в банківській сфері, якщо Ви прагнете самореалізації – ця спеціальність саме для вас!

 

Перелік майбутніх посад:

 • керівник структурного підрозділу банку;
 • керівник або заступник керівника економічного управління;
 • керівник або заступник керівника управління по контролю за діяльністю
 • територіальних підрозділів банку;
 • спеціаліст управління платіжних карток;
 • спеціаліст-економіст валютного відділу;
 • спеціаліст кредитного відділу;
 • фахівець сектору залучення клієнтів;
 • економіст чи консультант з економічних та фінансових питань;
 • економіст спеціалізованих кредитно-фінансових установ;
 • старший касир, контролер-касир;
 • науковий співробітник;
 • викладач.

Фінанси – це величезний океан можливостей! Якщо в Вас живуть одночасно й аналітик, і математик, і практик, і трохи авантюрист, – обирайте спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”!

Фінансові спеціальності в сучасних умовах господарювання отримали статус престижних і їх послуги потребують державні, комерційні, банківські структури, інвестиційні, страхові компанії.

Місце професійної діяльності фахівців з фінансів, банківської справи та страхування:

 • державні органи територіального і муніципального рівня
 • банки, біржі, фінансові та страхові компанії, інвестиційні фонди
 • економічні і фінансові служби підприємств та організацій

Випускник магістратури за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» ЦЕ:

 • фінансист
 • економіст
 • ревізор
 • аудитор
 • фінансовий аналітик
 • фінансовий менеджер
 • консультант
 • інспектор
 • агент
 • викладач