Фізична терапія

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Якщо Ви маєте щире серце, Вам не байдужа доля людей, які з певних причин позбавлені радості нормального спілкування, і ви маєте бажання допомогти їм на професійному рівні, ця спеціальність саме для Вас.

Фізична реабілітація посідає чільне місце в суспільстві і використовується в соціальній та професійній реабілітації як лікувальний та професійний засіб з метою комплексного відновлення фізичного здоров’я і працездатності хворих та інвалідів. Основною формою її застосування є система спеціальних вправ, психологічного відновлення та природні фактори.

Фізична реабілітація є невід’ємною складовою медичної реабілітації і використовується в усіх її періодах та етапах.

Реабілітація, що в перекладі з латинської мови означає відновлення, має широке змістовне розуміння і вживається практично у всіх сферах діяльності людини.

Фахівець з фізичної реабілітації (напрям підготовки «Здоров’я людини») посідає одне з провідних місць у відновлювальному процесі лікування. Саме він розробляє методику застосування фізичних і психологічних вправ, добирає засоби і форми лікування, окреслює та виконує програму подальшого функціонального відновлення і психофізичної дієздатності хворої людини.

У випадках інвалідності фахівець із фізичної реабілітації допомагає пацієнту індивідуально виробити новітні рухи і компенсаторні навички, психологічно відновитися, адаптуватися до протезів та інших технічних пристроїв та апаратів, тренує пацієнта виконувати цілісні рухові акти, а також допомагає оволодіти новою професією і, таким чином, адаптує потерпілу людину до життя у змінених умовах існування.

Що являє собою кафедра фізичної реабілітації та здоров’я людини?

Загальна кількість студентів – 300.

Кафедра – це колектив спеціалістів — професіоналів, докторів та кандидатів наук, учених, викладачів, лікарів вищої категорії, які прагнуть постійно вдосконалювати форми та методи навчання, застосовують найсучасніші інформаційні технології та методики:

На кафедрі здійснюється підготовка за професійними спрямуваннями та освітньо-кваліфікаційними рівнями зі спеціальності: «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

Бакалавр: денна форма навчання – 4 роки заочна форма навчання – 4 роки

Магістр на базі спеціаліста: денна форма навчання – 1 рік заочна форма навчання – 1 рік

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ
 • на кафедрі плідно працюють наукові школи під керівництвом кандидатів медичних наук Яблонської Т.М., Тарасенко Т.Д., кандидата педагогічних наук Відайко В.О.;
 • ефективно впроваджуються у практику новітні технології фізичної реабілітації, нетрадиційні та сучасні методи реабілітації, масажу, ЛФК, аромотерапії, медотерапії під керівництвом провідних фахівців, лікарів вищої категорії Посідай Н.І., Бєлік Л.В., Садовнікової І.В., Дроботун О.С., Чаус А.В.;
 • студенти кафедри мають можливість проходити ознайомчу, навчально-виробничу практику на базі обласного центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, оздоровчих центрів для людей похилого віку в районних та обласних службах держадміністрації, відділах міськвиконкому, санаторно-курортних закладах, спортивних товариствах;
 • студенти мають змогу брати активну участь у студентському самоврядуванні, клубі КВК, інтелектуальному клубі «Вікторія», театрі моди «Інтер-шоу», шоу-балеті «Болеро», «Ритми серця», займатися у спортивних секціях, волонтерською діяльністю;
 • можливість отримати вищу освіту за схемою: бакалавр – спеціаліст, магістр, наукового ступеня – кандидата, доктора наук;
 • для студентів створені всі необхідні умови для навчання.

На базі інституту та кафедри створено і працює реабілітаційний центр, який є базою практики студентів і реальною можливістю працевлаштування перспективних студентів. Центр є втіленням найпрогресивніших новітніх технологій, лабораторної діагностики, лікування та реабілітації. Постачальники обладнання центру – європейські та світові лідери по виробництву медичного та реабілітаційного обладнання (Німеччина, Італія, США).

МАЙБУТНЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Спеціалісти з фізичної реабілітації можуть працювати в якості:

 • викладачів;
 • інструкторів ЛФК;
 • тренерів з лікувальної фізичної культури;
 • масажистами;
 • фахівцями у школах-інтернатах для людей похилого віку та інвалідів, ветеранів праці;
 • фахівцями у школі соціальної реабілітації;
 • фахівцями у громадських організаціях «Інваспорту»;
 • реабілітологами в Притулку для неповнолітних;
 • фахівцями в соціальній службі для молоді;
 • керівників підрозділів;
 • консультантів рекреаційно-курортних, спортивних, соціально-реабілітаційних центрів, закладів;
 • фахівцями з рекреаційно-реабілітаційної діяльності;
 • у науково-дослідницькій та науково-медичній діяльності.

Практична діяльність фахівців цього профілю здійснюється у:

 • лікарнях;
 • спеціалізаваних реабілітаційних центрах;
 • санаторіях (ортопедичних, неврологічних, судинних, кардіологічних та інших), які укомплектовані лікарями відповідних спеціальностей;
 • фізіотерапевтами.

Спеціалізація з психології та логопедії дозволяє працювати у сфері виробництва, освіти та виховання, охорони здоров’я та соціального забезпечення, в усіх сферах діяльності людини.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ

Дисципліни підготовки бакалаврів:

Цикл фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін

 • Вступ до спеціальності
 • Історія фізичної культури та світового туризму
 • Фізкультурно-спортивні споруди
 • Спортивна метрологія
 • Олімпійський та професійний спорт
 • Фізіологічні основи фізичної культури
 • Спортивна медицина
 • Технічні засоби фізичної реабілітаці
 • Основи догляду за хворими та інвалідами
 • Масаж
 • Лікувальна фізкультура
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
 • Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
 • Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату
 • Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
 • Фізична реабілітація в педіатрії
 • Фізична реабілітація при порушеннях дихальної системи та захворювання серцево-судинної системи
 • Фізіотерапія
 • Науково-методичні основи виконання курсових робіт з фізичної реабілітації
 • Управління фізичною культурою та спортом
 • Цикл дисциплін психосомотичного спрямування:
 • Психодіагностика та корекція в системі освіти
 • Психологія спорту
 • Сімейна психологія
 • Психологічне консультування та психокорекція
 • Методи психологічного впливу та психокорекції
 • Методи психологічного впливу та техніки саморегуляції
 • Соціально-медичний патронаж
 • Нетрадиційні методи фізичної реабілітації

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

 • Філософія
 • Логіка
 • Релігієзнавство
 • Етика й естетика
 • Культурологія
 • Психологія
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Правознавство
 • Політологія
 • Історія України
 • Соціологія
 • Фізичне виховання
 • Дисципліни підготовки спеціалістів:
 • Основи менеджменту та маркетингу в управлінні фізкультурними і реабілітаційними закладами
 • Наукові дослідження у фізичній культурі і спорті та фізичній реабілітації
 • Психотерапія спортсменів, хворих та інвалідів
 • Фізична реабілітація при множинних порушеннях діяльності системи та організму
 • Основи мікрохвильової резонансної терапії
 • Медико-біологічні основи відновлення у фізичній культурі і реабілітації
 • Основи мануальної медицини
 • Дисципліни підготовки магістрів:
 • Педагогіка та психологія вищої освіти
 • Комп’ютерно-інформаційні технології
 • Методика викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах
 • Адаптивна фізична культура
 • Новітні технології у фізичній реабілітації
 • Клінічна практика
ОСОБЛИВОСТІ КАФЕДРИ

«Здоров’я – це нічого, але все без здоров’я ніщо». Такий афоризм дійшов до нас ще з давніх часів і не потребує зайвих коментарів.

Дійсно, здоров’я є найбільшою цінністю людського життя. На жаль, сьогодня, під впливом багатьох стресових чинників, напруженого темпу життя, жахливих екологічних умов здоров’я людини, нації, світу знаходиться під великою загрозою. Отже, з огляду на вищевказані факти наявна потреба у розробці та впровадженні нового напрямку діяльності по збереженню здоров’я, який знаходиться на межі таких фундамендальних наук, як медицина, фізична культура та спорт, психологія, валеологія, соціальна робота тощо. Саме спеціалістів з цього напрямку, який отримав назву – фізична реабілітація, готує кафедра фізичної реабілітації та здоров’я людини.

Студенти та випускники кафедри отримують фундаментальні теоретичні знання, відпрацьовують практичні навички володіння методиками відновлення та збереження здоров’я (як класичними, так і нетрадиційними) та набувають професійних компетенцій щодо роботи з різними нозологічними та віковими групами пацієнтів. Висока якість учбового процесу забезпечується докторами та кандидатами наук у галузі медицини, психології, фізичної культури та спорту, педагогіки; практикуючими спеціалістами та сучасними науковцями, що працюють на кафедрі.

Володіння новітніми реабілітаційними технологіями забезпечується завдяки проведенню практичних занять, учбових та виробничих практик у центрі програм медичної та реабілітаційної «Rea Med», який оснащений сучасними обладнаннями для лікування, реабілітації, відновлення майже всіх організмів, систем, Європейського та світового виробництва.