Спеціальна освіта

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Дарувати радість вільного спілкування людям з особливими можливостями!

Дефектологія – педагогічна наука, яка вивчає психофізіологічні особливості розвитку аномальних дітей, закономірності їх виховання та навчання.

Дефектологія об’єднує ряд незалежних галузей, це:

 • сурдопедагогіка – вивчає питання виховання та навчання дітей із недоліками слуху;
 • тифлопедагогіка– досліджує питання виховання та навчання дітей із дефектами зору;
 • олігофренопедагогіка– вивчає питання виховання та навчання розумово відсталих дітей;
 • логопедія– висвітлює питання вивчення та виправлення недоліків мовлення;
 • спеціальна психологія– вивчає психологічні особливості аномальних дітей.

У дефектології продовжується процес диференціації, виникають нові напрямки наукових досліджень (наприклад, вивчення дітей із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з тяжкими дефектами (сліпота чи глухомовлення, а також із інтелектуальними порушеннями).

Предметом вивчення дефектології як галузі наукового пізнання є діти з фізичними і психічними недоліками та проблеми їх навчання й виховання.

Підготовка фахівців із дефектології спрямована на:

 • оволодіння методами обстеження дітей з метою виявлення аномалій психофізичного розвитку;
 • проведення корекційно-розвивальної та виховної роботи з дітьми, що мають вади мовлення;
 • проведення логопедичної роботи з метою виправлення порушень мовлення;
 • проведення роз’яснювальної роботи з батьками, що виховують дітей із вадами психофізичного розвитку.

У колі проблематики дефектології – педагогічна допомога особам, у тому числі дітям, котрі мають певні фізичні вади або специфічні проблеми в сенсорній, інтелектуальній, моторній, емоційних сферах, сфері соціальної та соціально-психологічної взаємодії.

Корекційна освіта – це виховання, навчання дітей, які мають порушення у розвитку мовлення, пізнавальних процесів, слуху, зору.

Фахівець з корекційної освіти, працює в умовах високого психологічного і комунікативного навантаження. Спілкування в праці інтенсивне.

Сфери застосування:

♦ дефектологи працюють в спеціальних школах та інтернатах,

♦ медико-психологічних центрах,

♦ центрах розвитку,

♦ медичних установах,

♦ спеціальних установах і соціальних службах в освіті,

♦ в закладах дошкільної освіти.

Кар’єрне зростання в професії залежить від стажу роботи, освіти. В практичній діяльності фахівець з корекційна освіти може вирости до методиста або завідуючого (директора) установи – за умови значного стажу, додаткової освіти і високих результатів попередньої роботи. У науковій сфері відкривають дорогу вгору по кар’єрних сходинках навчання в аспірантурі і докторантурі.

Випускник спеціальності «Спеціальна освіта» знає:

 • причини виникнення та особливості аномального психічного розвитку;
 • основи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 • методи психолого-педагогічної діагностики;
 • зміст програм дошкільного та шкільного навчання та виховання дітей із вадами мовлення та пізнавального розвитку;
 • методи психологічної корекції та зміст психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
 • методи логопедичної діагностики та корекції дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
 • закономірності соціальної адаптації та реабілітації дітей з вадами розвитку.

Випускник спеціальності «Спеціальна освіта» уміє:

 • проводити дослідження психічних функцій, стану сформованості мовлення, особистісних якостей, рівня соціальної адаптації дітей із вадами розвитку з метою надання їм адекватної допомоги;
 • організовувати та проводити корекційно-розвивальну та корекційно-виховну роботу з дітьми з особливими потребами;
 • проводити навчальну та виховну роботу в спеціалізованих дошкільних та шкільних закладах освіти;
 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу;
 • у професійній діяльності контактувати з суспільними організаціями, які займаються проблемами дітей з особливими потребами;
 • вести лекційну і пропагандистську роботу, спрямовану на поширення серед населення знань про причини виникнення аномалій розвитку, особливості виховання дітей з психофізичними вадами.

Професійно важливі якості:

 • терпіння;
 • співчутливість;
 • виражена гуманістична спрямованість;
 • емоційна стійкість;
 • спостережливість;
 • такт;
 • уміння аналізувати;
 • наполегливість;
 • націленість на результат.

Медичні протипокази:

 • нервові та психічні захворювання;
 • стійкі порушення зору та слуху;
 • хронічні інфекційні захворювання.

Споріднені професії:

психолог, педагог, вихователь, соціальний працівник, психотерапевт.