Соціальна робота

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Сьогоднішній світ – багатогранне суспільство. Попит на прогнозування економічних, політичних, демократичних процесів величезний!

Соціальна робота – надзвичайно важливий фах професійної діяльності, потреба в якій у державі буде збільшуватися. Цей факт відбиває зростаючу тенденцію гуманізації суспільства, перебудови його на засадах солідарності та соціальної підтримки людей, які її потребують.

З практичної точки зору соціальна робота готує кваліфікованого фахівця, що забезпечить якісну і швидку допомогу клієнтові на основі глибокого вивчення його життєвих проблем.

Соціальний працівник – це соціолог, соціальний психолог та менеджер, що налагоджує роботу з людьми із розрахунку на найбільш оптимальний соціальний результат.

Якщо Вам не байдуже майбутнє України, то ця спеціальність – саме для Вас!

Після закінчення навчання Ви будете мати право працювати:

 • в органах праці та соціального захисту населення;
 • у державних службах зайнятості;
 • у підрозділах органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді;
 • у пенсійному фонді України;
 • в закладах та установах громадсько-політичних організацій і партій;
 • у науково-дослідних установах;
 • керівником будинків-інтернатів;
 • директором або завідуючим секретарем страхової фірми;
 • директором центру професійної орієнтації молоді;
 • завідувачем або консультантом психолого-медико-педагогічної консультації;
 • керівником підрозділу в галузі освіти;
 • у навчально-освітніх закладах, спеціальних закладах, комісіях у справах неповнолітніх, центрах працевлаштування;
 • менеджером соціальної сфери;
 • у центрах вивчення громадської думки.

Суспільна потреба в соціальній роботі зростатиме, а відповідні фахівці, підготовлені за цією спеціальністю, не лише знайдуть свій життєвий шлях, але і своїми зусиллями закладуть основи соціальної держави в Україні.