Психологія

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 

Психологія – універсальна професія!!!

 • психологічні знання допомагають глибше зрозуміти себе, вирішити життєві питання, надати допомогу іншим, уникнути гострих конфліктів;
 • психологічні знання ми застосовуємо для самовдосконалення, пристосування до змін у навколишньому середовищі;
 • вивчення психології сприяє підвищенню ефективності власної професійної діяльності, вмінню розвивати свою справу, налагодженню стосунків між членами трудового колективу, природному наближенню до гармонії з довкіллям.

Психологи мають широке коло професійної діяльності у різних сферах виробництва, освіти та виховання, у закладах освіти, науково- дослідних інститутах, у сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення, управління підприємством, обслуговування, правоохоронних та військових органах, центрах працевлаштування і вивчення громадської думки, громадсько-політичних організаціях та інших сферах діяльності людини.

Спеціаліст – психолог виконує наступні виробничі функції:

 • діагностична – вивчати особливості людини, групи, різних категорій населення, ступінь і спрямованість на них мікро- та макросередовища;
 • прогностична – програмувати, прогнозувати вплив на об’єкти психологічної роботи всіх соціальних інститутів суспільства, моделювати соціальну поведінку цих об’єктів;
 • соціально-профілактична – передбачати і приводити в дію соціально-правові, юридичні, психологічні, соціально-медичні, педагогічні та інші механізми попередження і подолання негативних явищ, організовувати соціально-терапевтичну, соціально-побутову, психолого-педагогічну, медичну, юридичну та іншу допомогу, забезпечувати захист прав сім’ї, жінок, підлітків, дітей, молоді;
 • правозахисна – використовувати весь комплекс законів і правових норм, спрямованих на надання психологічної допомоги, підтримки і захисту населенню – як того, що проживає у країні, так і тієї частини, що знаходиться за її межами;
 • соціально-педагогічна – виявляти інтереси і потреби людей у різних видах діяльності (виховній, навчальній, освітній, культурно-дозвільневій, спортивно-оздоровчій, технічній, художній творчості), залучати до роботи різні установи (організації, громадські, творчі та інші союзи, спеціалістів, тренерів, організаторів культурно-дозвільневої роботи), сприяти соціалізації особистості;
 • соціально-психологічна – організовувати консультування різного виду, коригувати міжособистісні стосунки, допомагати у психологічній реабілітації всім, хто потребує допомоги, сприяти психологічній адаптації особистості;
 • соціально-медична – організовувати роботу з профілактики здоров’я, плануванню сім’ї, формувати відповідальне ставлення до міжстатевої поведінки, сприяти психологічній підготовці молоді до сімейного життя, формуванню здорового способу життя;
 • соціально-побутова – сприяти і надавати необхідну психологічну допомогу і підтримку різним категоріям населення (інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, молодим сім’ям);
 • соціально-комунікативна – встановлювати контакти з тими, хто потребує допомоги і підтримки, організовувати обмін інформацією, сприяти включенню різних інститутів суспільства в діяльність психологічних служб.
 • морально-гуманістична – надавати психологічній роботі високих гуманістичних ідей, створювати умови для гідного функціонування людини, групи, верств населення в суспільстві;
 • рекламно-пропагандистська – організувати рекламу психологічних послуг, пропаганду ідеї соціально-психологічного захисту людини;
 • організаційно-управлінська – надавати допомогу в організації психологічних центрів на підприємствах, в організаціях, за місцем проживання, спрямовувати діяльність психологічних центрів на надання різних видів допомоги і психологічних послуг населенню, в першу чергу мало захищеним верствам населення, окремим людям.

 

МАЙБУТНЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

 

Бакалавр психології обіймає посади, орієнтовані на вирішення стереотипних задач, та може бути залучений до вирішення професійних завдань у сфері психологічної практики:

 • менеджер з персоналу;
 • менеджер з освіти;
 • викладач середнього навчального закладу;
 • викладач спеціалізованого навчального закладу;
 • педагог-валеолог;
 • методист-валеолог;
 • фахівець у галузі праці та зайнятості населення;
 • психолог;
 • соціальний робітник;
 • фахівець із найму робочої сили;
 • організатор з персоналу;
 • помічник керівника виробничого підрозділу;
 • інспектор з соціальної допомоги;
 • фахівець з вирішення конфліктів у побутовій сфері;
 • лаборант у галузі освіти.

 

Магістр психології може обіймати посади, які орієнтовані на вирішення не стереотипних задач, вирішувати професійні завдання у сфері психологічної практики, досліджувати психологічні проблеми на науковому рівні:

 • викладач вищого навчального закладу;
 • науковий співробітник (психологія);
 • психолог;

консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації