Право

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Сфера діяльності фахівця з правознавства пов’язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного та народного права. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури.

Фахівець-правознавець повинен уміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні дослідження; давати кваліфіковані висновки та консультації.

Високий рівень професійної культури дозволяє фахівцю-юристу пропагувати правові знання і здійснювати правове виховування громадян, проводити роботу з дотримання законності, зміцнення правопорядку.

Диплом із правознавства дає можливість здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність, працювати в установах юстиції та суду, правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, займати посади юрисконсульта, інспектора митної, кадрової, податкової служби.

Юристи потрібні завжди і всюди. Тим більше тепер, коли ми будуємо правову державу.

МАЙБУТНЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

Диплом із правознавства дає можливість здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність, працювати в судових установах, правоохоронних органах, займати посади юрисконсульта, інспектора митної служби та спеціаліста кадрової служби.

Сфера діяльності фахівця з правознавства пов`язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного та міжнародного права та потребує майстерного вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідного рівня професійної культури. Фахівець-юрист повинен уміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативно-правові акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні дослідження, давати кваліфіковані висновки та консультації.

Високий рівень професійної культури дозволяє фахівцю-юристу пропагувати правові знання і здійснювати правове виховання громадян; проводити роботу з дотримання законності, зміцнення правопорядку.

Наші випускники мають право:

 • здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність;
 • працювати в судових установах, правоохоронних органах;
 • займати посади юрист-консульта, інспектора митної служби;
 • займати посади спеціаліста кадрової служби.

 

Довідка про практику:

Згідно навчальних планів спеціальності «Право» освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» та «бакалавр» практика передбачена для студентів I-IV курсів. Кожен вид бази практики характеризується паспортом практики та договорами про підготовку фахівців.

Базами проходження практики є:

 • Обласне управління юстиції в Миколаївській області;
 • Миколаївський місцевий суд військового гарнізону;
 • Господарський суд;
 • Районні суди;
 • Нотаріальні контори;

Спеціальність «Право» – це:

 • змога отримати престижну роботу;
 • можливість самореалізації в улюбленій справі та кар’єрний ріст;
 • прийняття правових рішень і здійснення юридичних дій;
 • захист своїх прав та інтересів у суспільстві;
 • формування високої правової культури громадянина;
 • гідний життєвий рівень людини і громадянина.

 

Наші випускники вміють:

 • здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність;
 • користуватись новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, мають відповідний рівень професійної культури;
 • тлумачити і застосовувати закони та інші нормативно-правові акти;
 • складати та оформлювати юридичні дослідження;
 • давати кваліфіковані висновки та консультації.

 

Наші випускники мають право:

 • здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність;
 • працювати в судових установах, правоохоронних органах;
 • займати посади юрист-консульта, інспектора митної служби;
 • займати посади спеціаліста кадрової служби.