Облік і оподаткування

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Облік – це не тільки універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, вся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, проте повністю розкривається перед втаємниченим!

Облік має забезпечувати достовірною, об’єктивною, релевантною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності всіх користувачів: власників і керівників, акціонерів та інвесторів, органи державного управління та професійних розпорядників коштів, тобто банків.

Один із відомих родоначальників бухгалтерії Лука Пачолі (1445-1515) стверджував: «Хто в справах своїх не вміє бути гарним бухгалтером, той буде бродити як сліпий у пітьмі, навмання, і не минути йому великих збитків». А тому професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі.

Чому цей напрям стає все більш популярним? Тому що це: високий попит на фахівців на ринку праці; можливість роботи в престижних українських та іноземних компаніях, а також в органах державної влади; можливість роботи по суміжних спеціальностях: фінанси та кредит, аудит, фінансовий менеджмент; високий рівень оплати праці.

Майбутня спеціальність:

Випускник може працювати у структурах Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Державної податкової служби, контрольно-ревізійних управлінь, аудиторських фірм, підприємств та організацій усіх форм власності.

Ким може стати:

 • головним бухгалтером;
 • фінансовим директором;
 • бухгалтером;
 • бухгалтером-касиром;
 • бухгалтером-ревізором;
 • бухгалтером-експертом;
 • керівником групи обліку;
 • контролером-ревізором;
 • економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економістом-аналітиком;
 • ревізором;
 • головним державним податковим інспектором;
 • старшим державним податковим інспектором;
 • ревізором-інспектором податкової служби;
 • аудитором;
 • консультантом із економічних питань;
 • керівником служби внутрішнього аудиту;
 • викладачем ВНЗ, коледжів із дисциплін напряму «Облік і аудит».

Податки – це ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві!

Олівер Уенделл Холмс – старший (1809-1894), американський суддя

Оподаткування – фах для динамічних амбіційних людей, яким цікаво все нове та сучасне!

Фахівці з оподаткування вміють досліджувати закономірності розвитку й управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України, навчитися управляти фінансовим станом підприємства, розуміти сутність податкових ризиків, вміти здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік, розробляти напрямки оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, займатися вивченням та аналізом стандартних та нетипових податкових схем, консультувати у сфері оподаткування тощо.

 

Фахівці з оподаткування можуть використовувати свої знання у різних сферах податкової системи та вирішувати такі професійні завдання:

 • ведення податкового планування й податкового обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм, підготовка бухгалтерської та податкової звітності, аналітична робота у галузі фінансів і податків компаній, виконання представницьких обов’язків в арбітражних судах;
 • виконання професійної діяльності в усіх ланках податкової й фінансових систем України на національному й місцевому рівнях. Мабуть, найбільш відома професія, яка асоціюється зі збором податків, це податковий інспектор. Такий фахівець контролює дотримання податкового законодавства, стежить за надходженням у бюджет податкових та інших платежів, перевіряє грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, кошториси й ін., аналізує результати перевірок, застосовує фінансові санкції до порушників;
 • консультаційне обслуговування населення і юридичних осіб з питань оподатковування. Треба відзначити, що це досить перспективна робота. Обов’язки такого консультанта – здійснення консалтингової діяльності по формуванню податкової бази, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності з питань прав і обов’язків платників податків, а також відстеження змін у законодавстві й нормативних актах юридичних осіб, що стосуються оподатковування фізичних і юридичних осіб.

Професійна діяльність можлива на таких посадах:

 • службовець податкових органів
 • податковий інспектор
 • інспектор-ревізор
 • митний інспектор
 • інспектор з контролю за цінами
 • інспектор з експорту
 • фахівець із оподаткування
 • податковий експерт, аналітик
 • фахівець з бухгалтерського супроводу, спрямованого на податкову оптимізацію
 • аудитор
 • працівник служби внутрішнього аудиту
 • науковий співробітник
 • викладач дисциплін напряму оподаткування

Наші випускники успішно працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, науково-дослідних та вищих навчальних закладах на посадах: фінансового директора, головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, ревізора податкової служби, наукового співробітника, викладача облікових дисциплін тощо.