Комп’ютерна інженерія

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Навчання на спеціальності «Комп’ютерна інженерія» – це:

 • ґрунтовна освіта в галузі радіотехніки, електронних апаратів та комп’ютерної інженерії;
 • володіння сучасними комп’ютерними технологіями і САПР;
 • знання сучасних економічних процесів у народному господарстві, вміння
 • орієнтуватись у ринковому просторі;
 • здатність працювати в різних галузях народного господарства;
 • можливість продовження освіти у провідних навчальних закладах України.

У процесі навчання студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» значна увага приділяється вивченню і проектуванню апаратної частини комп’ютерних систем і комп’ютерних мереж, вивченню і проектуванню програмного забезпечення як системного, так і прикладного. Узагальненим об’єктом діяльності фахівців є технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення та їх компонент.

Фахівець зі спеціальності підготовлений до робіт, пов’язаних із:

 • виробництвом електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • монтажем та ремонтом електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • створенням програмного забезпечення; роботами з базами даних;
 • технічним обслуговуванням та ремонтом комп’ютерної техніки.

Основний наголос останні роки робиться на посиленому використанні в навчальному процесі сучасної електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Заняття проводяться в чотирьох великих комп’ютерних класах, де встановлено найсучасніші персональні комп’ютери Pеntium.

Випускники підготовлені до роботи в таких галузях:

 • технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;
 • виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • монтаж та ремонт ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • консультації з питань інформатизації, консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів;
 • діяльність у сфері інформатизації;
 • консультації з питань програмного забезпечення і пов’язаного з ним технічного забезпечення.

Перелік майбутніх посад:

ВИПУСКНИКИ Освітньо-Кваліфікаційного Рівня «молодший спеціаліст» МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:

 • керівником підрозділу комп’ютерних послуг;
 • технічним фахівцем у галузях електроніки та телекомунікацій;
 • оператором електронно-обчислювальної техніки;
 • електромеханіком та електромонтажником;
 • монтажником електронного устаткування;
 • начальником зміни обчислювального центру;
 • техніком обчислювального центру;
 • техніком з налагодження приладів, апаратури та систем автоматичного контролю;
 • техніком з налагодження технологічного устаткування;
 • техніком з регулювання радіоелектронної апаратури та приладів;
 • монтажником радіоелектронної апаратури та приладів;
 • слюсарем-механіком з радіоелектронної апаратури.

 

ВИПУСКНИКИ Освітнього ступеня «бакалавр» МАЮТЬ ПРАВО ПРАЦЮВАТИ:

 • техніком-конструктором;
 • лаборантом;
 • техніком-програмістом;
 • оператором ЕОМ;
 • адміністратором (баз даних, доступу, задач, системи);
 • аналітиком з комп’ютерних систем, банку даних;
 • інженером комп’ютерних систем;
 • інженером з програмного забезпечення;
 • конструктором з комп’ютерних систем;
 • розробником комп’ютерних програм;
 • інженером-програмістом;
 • програмістом прикладним;
 • програмістом системним;
 • спеціалістом комп’ютерного відділу;
 • техніком-електронником;
 • техніком-програмістом;
 • інженером-системотехніком.