Журналістика

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Журналістика – суспільно відповідальна професія!!!

В умовах глобалізації інформаційного простору преса, радіо, телебачення, мультимедійні ресурси та комп’ютерні мережі є дієвими важелями управління суспільними процесами, розбудови громадянського суспільства. Чим далі, тим більшою стає потреба у журналістських кадрах нової формації, спроможних до самостійного осмислення державоутворюючих процесів та процесів розвитку суспільства, поглибленого аналізу та об’єктивного донесення інформації до широкої громадськості.

ЗМІ називають «четвертою владою» – не тому, що журналісти мають якісь особливі преференції, а тому, що у разі виконання ними професійних обов’язків на високому фаховому рівні вони можуть суттєво впливати на суспільно-громадські відношення та процеси. Зокрема, особливого значення набуває журналістська діяльність у період виборів, оскільки саме із ЗМІ громадяни отримують інформацію, на основі якої вони можуть зробити свідомий вибір та реалізувати своє головне демократичне право – право на обрання представників до органів влади.

Отже, розвиток засобів масової інформації, побудова інформаційного суспільства та впровадження високих інформаційних технологій у міжнародно-правову практику та внутрішньополітичну структуру держави ставить на порядок денний необхідність збільшення чисельності спеціалістів, підготовлених до оперативної інформаційно-аналітичної діяльності у галузі суспільних відносин та впровадження їхніх професійних навичок у практичну журналістську діяльність. 

Журналіст виконує такі функції:

 • діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;
 • діяльність у друкованих ЗМІ;
 • діяльність в інформагенції;
 • діяльність у сфері агенцій друку;
 • діяльність у професійних організаціях (розповсюдження інформації та зв’язок із громадськістю);
 • діяльність громадських організацій;
 • діяльність політичних організацій;
 • консультування з питань журналістської діяльності;
 • робота з базами даних;
 • дослідження ринку та громадської думки;
 • рекламна діяльність;
 • виконання фоторобіт;
 • виконання відеоробіт.

Підготовлений фахівець володіє прийомами та методами створення сучасної друкованої та аудіовізуальної журналістики. Він може здійснювати такі види діяльності:

 • рекламно-інформаційну;
 • рекламну-управлінську;
 • рекламно-виробничу;
 • рекламно-торговельну;
 • організаційно-рекламну;
 • маркетингово-рекламну;
 • інформаційно-творчу;
 • інформаційно-комунікаційну;
 • інформаційно-управлінську;
 • інформаційно-аналітичну;
 • інформаційно-соціологічну;
 • художньо-творчу;
 • культурно-просвітню;
 • аналітичну;
 • науково-дослідну;
 • експертно-консультаційну. 

Необхідні знання, навички та риси характеру:

Для посади журналіста бажано мати вищу журналістську освіту. У кваліфікованого спеціаліста мають бути хороші навички вираження думки і відчуття мови. Журналістський талант і легке перо підвищують продуктивність праці журналіста і роблять статті такими, які легко читаються. Він повинен помічати деталі і дрібниці, вміло використовувати свою інтуїцію. Для журналіста, що спеціалізувався з будь-якої певної теми, природно, необхідні ґрунтовні знання саме у цій галузі, але в цілому журналісту не зашкодить широкий світогляд і знання із різних сфер життя.

 

Особисті та професійні якості:

Перш за все, це – комунікабельність, інтелект, спостережливість, ерудиція, грамотність, наполегливість, оперативність, порядність, широкий світогляд, хороша пам’ять, допитливість, професійна етика та легке засвоєння нових навичок і знань. Також журналістові необхідно бути тактовним, добре «підкованим» у законодавстві, стійким до стресу, мати хорошу дикцію і грамотну мову, а також уміти слухати і чути.

 

Перелік майбутніх посад:

Закінчивши навчання, випускник може реалізувати себе у таких видах діяльності:

 • позаштатний кореспондент або «фрілансер»;
 • власний кореспондент (обов’язки – збір інформації, надання свіжих новин);
 • репортер-автор «новинних» жанрів (повинен завжди знаходитись у центрі подій);
 • ведучий рубрики, тобто постійного розділу в газеті, журналі, на радіо або в телепрограмі;
 • відповідальний секретар (допомагає погоджувати роботу відділів, контролює всю роботу з випуску свіжого номера, починаючи зі складання попереднього плану номера до верстки і здачі макета у друкарню);
 • головний редактор (відповідає за підготовку матеріалів до друку і вихід номера);
 • рекламний журналіст. Перспективний новий напрямок, що з’явився протягом останнього десятиліття, – зовнішня реклама (щити, вивіски, вітрини);
 • робота на радіо і телебаченні передбачає і написання сценаріїв, і озвучування текстів, підготовку своїх програм, вихід у прямий ефір. Це радіомовлення, ді-джеї, диктори, звукорежисери, оглядачі, коментатори;
 • журналіст-міжнародник;
 • випускники можуть працювати у прес-центрах органів законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування усіх рівнів на посадах спеціалістів-організаторів кадрових і соціально-психологічних служб та підрозділів управління соціальним розвитком, у науково-дослідних структурах.

Журналістика – важливий соціальний інститут, створений з метою забезпечення всебічного й об’єктивного інформування всіх суб’єктів суспільного життя про соціальну дійсність, формування громадської думки та управління масовими емоціями, необхідне для оптимального функціонування всіх інших соціальних інститутів і суспільства в цілому як саморегулятивної системи.