Експертні висновки

 

1. «Маркетинг»
Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
2. «Облік і аудит»
Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»
3. «Товарознавство та комерційна діяльність»
Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»
 4. «Готельно-ресторанна справа»
Витяг з висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення  акредитаційної експертизи спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

5. «Психологія»
 Витяг з висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальності 8.03010201 «Психологія» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»
6. «Корекційна освіта »
Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» та спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого  навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
7. «Фінанси і кредит »
 Висновоки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів зі  спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у Миколаївському коледжі вищого  навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
8. «Економiка»
ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної освітньо-професійної програми Економіка зі спеціальності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
9. «Готельне обслуговування»
Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування» (241 «Готельно-ресторанна справа») галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» (24 «Сфера обслуговування») у Миколаївському коледжі Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
10. «Журналістика»
Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів із напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» (спеціальності 061 «Журналістика») у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкрі міжнародний університет розвитку людини «Україна»
11. «Психологія»
Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (053 «Психологія») у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»