Бібліотечний комплекс

Бібліотечний комплекс ММІРЛ було створено з початком діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» у 1999 році. Становлення вищого навчального закладу, удосконалення його структури, створення нових кафедр, впровадження новітніх технологій навчання, тематика науково-дослідної роботи — все це віддзеркалюється на розвитку та діяльності бібліотечного комплексу.

Основні завдання роботи бібліотечного комплексу: задоволення потреб студентів, учнівської молоді в навчанні, професорсько-викладацького складу в підвищенні наукового, професійного рівня; забезпечення навчальною, науковою, методичною, довідковою літературою освітнього процесу та наукової діяльності ВНЗ; удосконалення нових форм обслуговування, в тому числі Internet-технологій.

Структура бібліотечного комплексу. Бібліотека університету включає в себе 2 абонементи, 4 читальні зали, електронний читальний зал, бібліотечні пункти на 32-х рекламно-інформаційних пунктах, які має ММІРЛ у Південному регіоні України.

Фонди бібліотеки ВНЗ. На 1 січня 2009 року фонди налічували 70 521 прим. літератури. Це — навчальна, наукова, науково-методична, довідкова, художня література, мультимедійні матеріали. Фонд електронних видань складає 3 274 прим. Це – підручники, навчальні посібники та інші матеріали, розроблені провідними навчальними закладами країни. Щорічно надходить 169 найменувань газет і журналів, багато з яких в електронному варіанті.

Фонд електронних видань. Бібліотека як структурний підрозділ вищого навчального закладу активно включена у процес самостійної роботи студентів. Суттєвим чинником в цьому напрямку є організація доступу до внутрішніх електронних ресурсів інституту та до зовнішніх світових баз даних, формування фондів електронних документів. Фонд електронних видань бібліотечного комплексу ММІРЛ Університету „Україна” складає 3274 прим. Це — підручники, навчальні посібники, розроблені провідними навчальними закладами країни, методичні та інші матеріали, необхідні для навчального процесу. Електронний матеріал систематизовано по спеціальностях ВНЗ і розташовано для користування на внутрішньому сайті університету.

Довідково-бібліографічний апарат. У бібліотеці широко представлена довідкова література різноманітної тематики: фахові енциклопедії, тлумачні, термінологічні словники, загальні та спеціальні довідники, статистичні збірники, збірники законів та коментарі до них, путівники та географічні атласи. Активно використовується система каталогів і картотек:

  • алфавітний каталог;
  • систематичний каталог;
  • систематична картотека статей;
  • картотека дипломних робіт;
  • картотека електронних видань;
  • науковий потенціал викладачів ММІРЛ.

Науково-методична робота. Значне місце в роботі бібліотеки займає складання бібліографічних списків, покажчиків, підготовка методичних буклетів, листівок, складання посібників поточної бібліографії:

  • «Науковий потенціал викладачів ММІРЛ «Україна»: Бібл.покажчик літератури: В 3-х вип.;
  • «Інвалідам — наші увагу, турботу, час»: Бібл.покажчик літератури;
  • «Виховання молоді у вищому навчальному закладі»: Бібл.покажчик літератури;
  • «Методичні рекомендіції щодо підготовки реферату, курсової, дипломної роботи» — буклети.

Інформаційна робота. Бібліотека проводить Дні інформації на кафедрах, дні спеціаліста у студентських групах, уроки бібліотечно-бібліографічних знань, готує бюлетені нових надходжень літератури та журнальних статтей, інформаційні списки літератури, в читальних залах і аудиторіях оформлюються книжкові виставки і перегляди.

Робота з інвалідами. У ММІРЛ навчаються студенти з вадами слуху, зору, з порушенням опорно-рухового апарату. Завдання бібліотеки – забезпечити рівний доступ усіх читачів до інформації, незалежно від фізичних можливостей. Для таких читачів поширені інформаційні довідки, консультації по телефону, активніше використовується фонд електронних підручників, розробляються форми обслуговування користувачів у віддаленому доступі.

Просвітницька робота. Співробітники бібліотеки готують літературні вечори, акції, бесіди, що сприяє підвищенню духовності студентської молоді, вихованню патріотичних почуттів, запрошують до співпраці соціальних працівників, лікарів, фахівців різних спеціальностей.