Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

 1. Уміння прогнозувати події
 2. Креативність
 3. Критичність
 4. Спостережливість
 5. Вимогливість
 6. Відповідальність
 7. Уважність
 8. Гнучкість
 9. Здатність до планування
 10. Розвинена інтуїція
 11. Ерудованість, енергійність
 12. Впевненість у собі, прийнятих рішеннях
 13. Цілеспрямованість, дієвість
 14. Прагнення до постійного особистісного росту

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Добре розвинені аналітичні здібності
 2. Уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях
 3. Розвинені організаторські здібності
 4. Високий рівень розвитку концентрації і переключення уваги
 5. Високий рівень розвитку пам’яті
 6. Математичні здібності
 7. Вербальні здібності (уміння говорити чітко, ясно, лаконічно)
 8. Уміння швидко аналізувати й обробляти інформацію