Журналістика

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Журналістика»

 1. Об’єктивність
 2. Ерудованість
 3. Самоконтроль і урівноваженість
 4. Терпимість, безоцінне ставлення до людей
 5. Інтерес і повага до іншої людини
 6. Прагнення до самопізнання, саморозвитку
 7. Оригінальність
 8. Допитливість
 9. Тактовність
 10. Увічливість

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Літературні здібності
 2. Навички спілкування і взаємодії з людьми
 3. Уміння слухати
 4. Здатність грамотно і чітко задавати питання, гарні вербальні здібності
 5. Високий рівень розвитку пам’яті
 6. Уміння швидко орієнтуватися в подіях
 7. Творче мислення
 8. Уміння викладати доступною мовою отриману інформацію
 9. Високий рівень фізичної і психічної витривалості