Пільги та додаткові переваги

Наш вищий навчальний заклад є соціально орієнтованим, відтак система ціноутворення базується на розрахунку собівартості освітніх послуг і супутніх продуктів, враховує платоспроможність населення, залежить від напряму підготовки/спеціальності.


 

Призери Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад і призери районних, міських та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук України, які посіли 1-3 місце (на перший рік): від –10 до – 50%.

Студенти, які особисто або через фізичних, юридичних осіб сприяють становленню та розвитку Інституту та Коледжу: від 20 до 80%.

Вступники на денну форму навчання, які нагороджені золотою або срібною медаллю: 15 – 25%.

Студенти з однієї родини (батьки батьків і онуки, батьки і діти, брати і сестри, чоловік і дружина), за умови одночасного навчання цих осіб з метою отримання вищої освіти: 10 – 30%.

Студенти, які навчались в одному середньому або вищому навчальному закладі та одночасно вступили до Інституту або Коледжу в кількості не менше 5 осіб, за умови, що для навчального закладу не встановлена окрема спеціальна вартість згідно угоди про співпрацю — 10%.

Студенти, які з метою підвищення якості знань та конкурентоспроможності на ринку праці отримують освіту в Інституті одночасно за двома спеціальностями на різних формах навчання (до 50%) в залежності від розрахунку вартості заочної форми навчання обраної спеціальності.

Студенти з обмеженими фізичними можливостями (за умови відмови Фонду соціального захисту інвалідів), сироти: 10 — 80%.

Студенти, які безпосередньо брали участь в АТО: до 20%.

Обрадована молодь, за умови активної участі у науковій, громадській, виховній діяльності: 5 — 50%.

ОБЕРИ ДЛЯ СЕБЕ ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У НАС:

ü НАВЧАННЯ НА ВІЙСЬКОВІЙ КАФЕДРІ ДЛЯ ХЛОПЦІВ І ДІВЧАТ (ЗА БАЖАННЯМ) ТА ПРИСВОЄННЯ ПЕРШОГО ОФІЦЕРСЬКОГО ЗВАННЯ «МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСУ»,

ü ПРОЖИВАННЯ У ГУРТОЖИТКУ (ЗА ПОТРЕБИ),

ü ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ОТРИМАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ТА БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА).

 


роботодавці цінують саме фахових і «універсальних» спеціалістів (наприклад, економіст із знанням права в галузі та володінням інформаційно-комунікаційними технологіями);Скористайтеся цією пільговою пропозицією, адже:

ринок праці потребує мобільних конкурентоздатних професіоналів

Рекомендований перелік паралельних напрямів підготовки:

з/п

Назва напряму підготовки, на якому студент навчається Назва напряму підготовки, на якому студент може навчатися
1 Психологія Право

Маркетинг

2 Фізична реабілітація Психологія

Туризм

3 Соціальна робота Психологія

Право

4 Журналістика Право

Комп’ютерна інженерія

5 Туризм Маркетинг

Менеджмент

Право

6 Право Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Психологія

7 Комп’ютерна інженерія Менеджмент

Право

 

Про програму

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 342 від 13.08.2014 і № 779 від 30.09.2015, ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» та Наказу Міністерства соціальної політики №661 від 25.06.2015, на підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Ваучер (англ. Voucher ‒ розписка), або приватизаційний сертифікат ‒ державний цінний папір, який забезпечує право громадянина, у даному разі, на навчання коштом держави.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

Для чого це потрібно?

—  кар’єрне зростання;

—  розширення повноважень;

—  зміна місця роботи;

—  оволодіння новою справою;

—  задоволення інтелектуального голоду;

—  оновлення знань;

—  започаткування власного бізнесу…

Хто має право навчатися за державний кошт?

Право на навчання коштом держави на підставі ваучера надається особам, які одночасно задовольняють таким критеріям:

1) 45+

—  старше 45 років;

—  до досягнення пенсійного віку;

—  страховий стаж становить не менше 15 років;

—  мають професійно-технічну або вищу освіту;

—  не проходили протягом останніх 5 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

—  не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні;

2) звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

3) звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

УВАГА! Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою упродовж 90 днів після видачі ваучера.

Як це робиться?

КРОК 1. Обрати спеціальність, форму і місце навчання.

КРОК 2. Зібрати необхідні документи.

КРОК 3. Звернутися до центру зайнятості із заявою та документами.

КРОК 4. Отримати повідомлення від центру зайнятості про прийняте щодо видачі ваучера рішення.

Термін прийняття рішення – не пізніше ніж на 8-ий робочий день з дня подання документів.

Термін інформування заявника – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення.

КРОК 5. Протягом 5 робочих днів з дня надходження повідомлення отримати ваучер у центрі зайнятості.

Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

КРОК 6. Протягом 90 днів після видачі ваучера укласти договір про навчання з університетом.

УВАГА! Звертайтеся до центру зайнятості в терміни, узгоджені з термінами подання документів до приймальної комісії:

Перелік документів для отримання ваучера

—  заява (подається до центру зайнятості особисто);

—  паспорт;

—  трудова книжка (чи копія, засвідчена роботодавцем) або її дублікат;

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу (за наявності).

—  документ про професійно-технічну чи вищу освіту або його дублікат;

— реєстраційний номер облікової картки платника податків;

— звільнені зі служби особи подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення;

— звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації;

— внутрішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Перелік документів для вступу до університету

—  заява про вступ;

—  документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

—  копія паспорта;

—  копія ідентифікаційного коду;

—  6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

—  військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);

—  4 конверти.

Звільнені зі служби особи подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації.

Внутрішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Спеціальності, які ви можете здобути в ММІРЛ та МК Університету «Україна» за програмою 45+  

Галузь знань Спеціальність
Код Назва Код Назва
Освітній ступінь «бакалавр»
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія