Терміни вступу

 

УВАГА!!!

Терміни етапів вступу

у 2018 році!

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалаврапроводяться в такі строки:
Етапи отступной кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 13 серпня 2018 року

5 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні та творчі конкурси, що проводить Університет «Україна» до 18:00

20 липня 2018 року

24 серпня 2018 року

16 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси до 18:00

26 липня 2018 року

Строки проведення творчих конкурсів 14 – 26 липня 2018 року 27 серпня – 2 вересня 2018 року

19 – 23 листопада 2018 року

Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 21 – 23 липня 2018 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань 21 – 26 липня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00 години

7 серпня 2018 року

5 вересня 2018 року

не пізніше 27 листопада 2018 року

Терміни зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2018 року

7 вересня 2018 року

не пізніше 30 листопада 2018 року

 

  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 13 серпня 2018 року

5 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 24 липня 2018 року 24 серпня 2018 року

16 листопада 2018 року

Строки проведення вступних випробувань 25 – 31 липня 2018 року 27 серпня – 2 вересня 2018 року

19 – 23 листопада 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 7 серпня 2018 року 5 вересня 2018 року

не пізніше 27 листопада 2018 року

Терміни зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2018 року

7 вересня 2018 року

не пізніше 30 листопада 2018 року

 

  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти крім спеціальностей «Психологія», «Готельно-ресторанна справа» на здобуття ступеня магістрапроводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 13 серпня 2018 року

5 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 24 липня 2018 року 24 серпня 2018 року

16 листопада 2018 року

Строки проведення вступних випробувань 25 – 31 липня 2018 року 27 серпня – 2 вересня 2018 року

19 – 23 листопада 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 7 серпня 2018 року 5 вересня 2018 року

не пізніше 27 листопада 2018 року

Терміни зарахування вступників не пізніше

30 вересня 2018 року

7 вересня 2018 року

не пізніше 30 листопада 2018 року

 

  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для спеціальностей «Психологія», «Готельно-ресторанна справа» для складання на здобуття ступеня магістрапроводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 2 липня 2018 року 13 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування та вступних випробувань 26 липня 2018 року 24 серпня 2018 року
Строки проведення вступних випробувань 2 – 29 липня 2018 року 27 серпня – 2 вересня 2018 року
Строки проведення додаткових вступних випробувань 14 – 31 травня 2018 року 27 серпня – 2 вересня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 7 серпня 2018 року 5 вересня 2018 року
Терміни зарахування вступників не пізніше

30 листопада 2018 року, але не раніше 1 вересня 2018 року

7 вересня 2018 року

 

Звертайтеся до відбіркової комісії вже сьогодні!

 

Наша адреса:

м. Миколаїв, вул. 2-га Військова, 22.
тел.(0512) 57-21-55, 050-394-72-78