Якісний склад кафедри

Мельніченко Валерій Володимирович – кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України (1992 р.)

У 1973 році закінчив Херсонський державний педагогічний інститут.

Працював вчителем, директором професійно-технічного навчального закладу. Доцентом, заступником декана, першим проректором у вищих навчальних закладах. Майже 10 років очолював Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію і отримав присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

У 2007 році присвоєно вчене звання професора.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2011). Вищою нагородою Національної Академії Педагогічних Наук – знаком «К.Д. Ушинський» (2011). Нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Антон Макаренко» (2011) та «За наукові досягнення» (2009).

Дисципліни, які викладає: «Державне будівництво та місцеве самоврядування»

 

Лисенкова Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри психології та спеціальної освіти.

У 2008 році закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку» і отримала присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів:  діагностика (диференціація норми і патології при таких захворюваннях як: аутизм, ЗПР, гіперактивність, дефіцит уваги та інші), психолого-педагогічна корекція дітей, робота з клієнтами методами арт-терапії: ізотерапії, лекотерапії, музикотерапії, ігротерапії, пісочної терапії та інших.

Дисципліни, які викладає: « Корекційна педагогіка та методика корекційної роботи», «Спеціальна методика розвитку мовлення», «Неврологічні основи логопедії», «Комплексний супровід осіб із загальним психологічним недорозвиненням», «Спеціальна методика дошкільного виховання».

 

Базика Євгенія Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та спеціальної освіти.

У 1994 році закінчила Миколаївське вище державне медичне училище.

З 2001 по 2005 роки навчалась в Херсонському державному університеті на спеціальності психологія.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Трансформація жіночої ідентичності в період кризи пізньої зрілості» і отримала присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів: акме-психологія, психологія розвитку зрілої людини, потенційній розвиток особистості зрілого віку та її професійний онтогенез, гендерна психологія, жіночність зрілого віку, можливості та особливості глибинної психотерапії для  розвитку акме особистості, гуманістична психологія.

Дисципліни, які викладає: «Педагогічна психологія», «Психологія реклами», «Психологія організацій», «Психологія праці», «Загальна психологія».

 

Мазур Валентина Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та спеціальної освіти.

У 1979 році закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини». Кваліфікація за дипломом інженер-системотехнік.
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Формування у студентів психологічної готовності до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності психолога» і отримала присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
У 2008 році отримано диплом доктора філософії в галузі психології.
З 2009 року член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП)
У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.
Коло наукових інтересів: вікова та педагогічна психологія, психотерапія, психологічні проблеми соціалізації обдарованих студентів, психодіагностика обдарованості; досліджувала психологію дистанційного навчання.
Дисципліни, які викладає: «Вікова психологія», «Експериментальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Математичні методи в психології», «Основи психотерапії».

 

Мірошкіна Наталія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри психології та спеціальної освіти.

Мірошкіна Наталія Валеріївна вищу освіту здобувала у Миколаївському державному педагогічному інституті у 1995 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та отримала кваліфікацію вчитель історії та права.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію і отримала присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.02 – діалектика та методологія пізнання.

Диплом магістра зі спеціальності «Психологія» отримала у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»» у 2007 році.

Коло наукових інтересів: методологічні проблеми гуманітарного пізнання, філософія психології.

Дисципліни, які викладає: «Соціальна та політична психологія», «Етнопсихологія», «Історія психології», «Психологія творчості», «Психотехнології в політиці».

 

Шавліс Наталя Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та спеціальної освіти.

У 1987 році закінчила Миколаївське медичне училище за фахом «Медична сестра дитячих лікувальних та профілактичних закладів».

У 2006 році закінчила Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога в системі освіти.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Особливості порушення емоційної сфери у дітей з гіперкінетичними розладами та принципи їх медико-психологічної корекції» і отримала присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальностю 19.00.04 – медична психологія.

Коло наукових інтересів: діагностика (диференціація норми і патології при таких захворюваннях як: аутизм, ЗПР, гіперактивність, дефіцит уваги, енурез, енкопрез і інші), корекція дітей будь-якого віку, робота з підлітками, робота з вагітними, основи материнської взаємодії з дитиною в будь-якому віці.

Дисципліни, які викладає: «Психологія здоровʼя та здорового способу життя», «Основи психосоматики та психогенетики», «Основи психологічної корекції», «Патопсихологія».