Якісний склад кафедри

Білокриницький Василь Степанович — доктор медичних наук, старший науковий співробітник. В 1952 році з відзнакою закінчив Київське військово-медичне училище та був направлений на проходження військової служби. Василь Степанович прослужив в армії до 1957 року, пройшов шлях від бійця снайпера до офіцера медичної служби, — керівника медичного пункту 136-го Окремого Гвардійського батальйону зв’язку 7-ї Гвардійської Київсько-Берлінської дивізії 3-ї механізованої армії в ГДР. Саме на цій посаді у нього з’явилася потреба вивчення впливу на організм людини радарних установок. У 1970 році результати досліджень були оформленні Василем Степановичем в кандидатську дисертацію, яку талановитий вчений успішно захистив.
Працював в відділі науки МОЗ УРСР лікарем-інспектором по координації наукових досліджень в науково-дослідному інституті. Проводив експерименти в лабораторії біолого-гігієничних досліджень електромагнітних випромінювань в НДІ ім. Марзеєва. За розробку та впровадження нових методів дослідження впливу СВЧ полів на анатомно-молекулярному рівні рішенням ВЛК при раді Міністрів від 18 травня 1977 р. йому було присвоєно вчене звання «старший науковий працівник» зі спеціальності «молекулярна біологія».
Василь Степанович визначний вчений, на його рахунку більше 500 наукових праць, його включили до складу спеціальної групи, яка була відряджена у місто Брюссель для участі в роботі з вченими Заходу, що дала можливість глибше оволодіти знаннями у цій галузі. Починаючи з 1960 років Василь Степанович займається науково-педагогічною роботою, читає лекції на військовій кафедрі студентам Київського університету ім. Шевченко.
19 травня 2015 року Василя Степановича призначено завідувачем кафедри фізичної реабілітації Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університету «Україна» — де він працює по теперішній час і свої наукові знання він передає підростаючому поколінню. У 2017 році Василю Степановичу присвоєне почесне звання професора кафедри рішенням Вченої ради інституту.

 

Довгань Надія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри здоров’я та соціального забезпечення.
З 1978 по 1982 рік навчалася у Миколаївському державному педагогічному інституті ім. В.Г. Бєлінського на факультеті фізичного виховання, закінчила з відзнакою. З 1989 по 1992 рік — навчання в очній аспірантурі. Захистила дисертацію зі спеціальності 13.00.07 «Теорія та історія педагогіки». У 2003 році присвоєне вчене звання доцента кафедри фізичної культури і спорту. У 2009 році захистила дисертацію по спеціальності 13.00.07 «Теорія та методика виховання» в Інституті проблем виховання НАПН України (нострифікація диплома кандидата педагогічних наук).
У 2017 році отримала диплом спеціаліста з відзнако за спеціальністю «Туризм» у Миколаївському інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритого університету розвитку людини «Україна».
За наукового консультування академіка Беха І.Д. директора Інституту проблем виховання АПН України завершено роботу над докторською дисертацією на тему: «Теоретичні і методичні основи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи» по спеціальностям: 13.00.07 — теорія та методика виховання, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), які затверджені рішенням бюро Міжвідомчої ради з координаційних наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (від 25 вересня 2012 року, протокол №7).
Матеріали дисертаційного докторського дослідження знайшли своє відображення у монографії «Виховання фізичної культури студентів (теоретико-методичний аспект)» (одноосібна), 3 навчальних посібниках: (Рухливі ігри; Фізичне самовдосконалення студентів; Фізичне виховання. Фітнес) (у співавторстві), 5 методичних рекомендацій, 48 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі 7 статей у закордонних фахових виданнях та фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 31 стаття у фахових виданнях України, 10 статей в інших наукових виданнях.
Наукові інтереси: теорія і методика фізичного виховання, олімпійський та професійний спорт, фізична реабілітація, психологія фізичного виховання та спорту.
Почесне званнямайстер спорту СРСР по спортивній акробатиці та кандидат у майстри спорту СРСР по спортивній гімнастиці.

 

Сивопляс Ольга Вікторівна – доцент кафедри здоров’я та соціального забезпечення, Заслужений працівник соціальної сфери України.
1957 року народження, освіта повна вища, у 1986 року закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова, у 2009 року — Міжрегіональний університет розвитку людини «Україна». Сивопляс Ольга Вікторівна з 1978 року розпочала свою трудову діяльність в системі соціального захисту населення, в липні 2005 року призначена на посаду начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, з червня 2013 року — директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації.
Добре орієнтується у чинному законодавстві, у своїй роботі додержується Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів України. На високому рівні володіє державною мовою та рівнем культури поведінки та спілкування з людьми.
Ользі Вікторівні притаманні висока особиста культура, ерудованість, обізнаність у багатьох питаннях соціальної та культурної сфери, державного управління, економіки, права тощо. Вона користується заслуженим авторитетом серед керівників підприємств, організацій, установ та населення області.
1999 року нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 2008 року Ользі Вікторівні за багаторічну сумлінну працю, відповідальне ставлення до своїх обов’язків та за вагомий особистий внесок у реалізацію в Миколаївській області державної політики у сфері праці та соціального захисту населення присвоєно почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери України».
Сивопляс О.В. постійно підвищує свій фаховий рівень. 2012 року підвищила кваліфікацію в Миколаївському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
З 2017 року працює на посаді доцента кафедри здоров’я та соціального забезпечення, добре володіє теорією і практикою соціальної роботи, щедро передає свої знання студентам. Очолює благодійну організацію «Ліга соціальних працівників».

 

Мирян Алла Миколаївна – доцент кафедри здоров’я та соціального забезпечення, Заслужений працівник культури України.
У 1970 році закінчила Миколаївський педагогічний інститут ім. В. Белінського. Філологічний факультет за спеціальністю вчитель української мови та літератури. Мирян А.М. має багатий досвід організаторської, керівної, педагогічної роботи, внесла значний внесок в розвиток культури Миколаївщини, зарекомендувала себе активним організатором відродження української культури. Була одним із фундаторів обласної громадської організації Українського фонду культури, 15 років була його головою. Алла Миколаївна об’єднала навколо фонду творчу інтелігенцію та молодь. Ініціювала і сприяла у створенні культурних об’єднань національних меншин, товариства української мови ім.. Т.Г. Шевченка «Просвіта», Пушкінського клубу, Спілки народних майстрів.
За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, високий професіоналізм Указом Президента України від 27 жовтня 1997 року присвоєно почесне звання Заслуженого працівника культури Українинагороджена почесним знаком Українського фонду культури «За подвижництво в культурі». Мирян А.М. довгі роки була членом президії обласної організації Спілки жінок України, її прізвище занесено у біографічний енциклопедичний словник «Жінки України».
З 1999 по 2003 роки працювала доцентом кафедри соціально-культурної діяльності та заступником директора з виховної роботи Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтва.
З 2003 по 2013 роки працювала проректором з виховної роботи Миколаївського Міжрегіонального інституту ВНЗ Університету «Україна» та доцентом кафедри «фізичної реабілітації». З 2013 року працює доцентом кафедри здоров’я та соціального забезпечення. Свою багаторічну викладацьку роботу тісно пов’язує з творчою організаційною діяльністю. Плідно працює з закладами культури, творчими Спілками, соціальними службами, установами. Алла Миколаївна досвідчений фахівець з соціальної роботи, фізичної реабілітації, чуйна, уважна людина, піклується про соціальний захист інвалідів, студентів. Разом зі студентами кафедри веде волонтерську роботу серед людей похилого віку, ветеранів, дітей-сиріт. Постійно виступає з науковими статтями, доповідями про гуманізм, милосердя, благодійність. За багаторічну сумлінну викладацьку роботу нагороджена знаком «Кращий викладач» (2009 р.) почесними грамотами.

 

Шабільянов Олександр Володимирович – кандидат медичних наук, доцент кафедри здоров’я та соціального забезпечення, завідуючий кардіологічним центром Миколаївської обласної лікарні, головний кардіолог Миколаївської області.
Після закінчення Одеського медичного інституту в 1978 році став лікарем. Розпочав свій трудовий шлях у сільській лікарні села Пересадівки. За 18 років роботи у цьому селі пройшов шлях від дільничного терапевта до головного лікаря. Закінчив клінічну ординатуру. Захистив кандидатську дисертацію.
У 1998 році був запрошений на роботу до Миколаївської обласної лікарні, де став організатором кардіологічного центру в якому працює по теперішній час. За період роботи на посаді лікаря-кардіолога обласної лікарні Олександр Володимирович Шабільянов виявив себе здібним, енергійним, висококваліфікованим фахівцем з широкою ерудицією, якому притаманне чуття нового, перспективного в медицині, він володіє сучасними технологіями діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, широко застосовує нові методи лікування у кардіологічній практиці. Особисто з 2000 року володіє методикою тимчасової та постійної електрокардіостимуляції при життєво небезпечних блокадах серця, коронаровентрикулографією.
О.В. Шабільянов виявляє ініціативу, наполегливість у розвитку кардіологічної служби області. Під його керівництвом за десять років пройшли навчання 37 лікарів-інтернів і 68 середніх медичних працівників.
Олександр Володимирович – лікар високої культури, працелюбний, високоорганізований як у роботі, так і в громадському житті, є зразком щедрого, відданого служіння медицині, її високим ідеалам людяності, що приваблює до нього фахівців, молодь у навчанні та пацієнтів, які отримують у нього кваліфіковану медичну допомогу.
Сьогодні в кардіологічному центрі для діагностики та лікування використовуються новітні технології, серед яких коронаровентрикулографія та стентування коронарних судин.
З 2016 року працює на посаді доцента в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університеті «Україна».

 

Посєдай Наталя Іванівна – старший викладач кафедри здоров’я та соціального забезпечення, лікар вищої категорії
У 1985 році закінчила Хабаровський державний медичний інститут – факультет «Лікувальна справа». Працювала в Магаданській обласній лікарні – лікарем терапевтом з 2002 року. В даний час працює в обласній лікарні відновного лікування в м. Миколаєві – лікарем ЛФК та психотерапевтом, має кваліфікацію лікаря вищої категорії. З 2002 року працює в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університеті «Україна» старшим викладачем кафедри здоров’я та соціального забезпечення.

 

 

 

 

Шавліс Наталя Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та спеціальної освіти.
У 1987 році закінчила Миколаївське медичне училище за фахом «Медична сестра дитячих лікувальних та профілактичних закладів».
У 2006 році закінчила Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога в системі освіти.
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Особливості порушення емоційної сфери у дітей з гіперкінетичними розладами та принципи їх медико-психологічної корекції» і отримала присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальностю 19.00.04 – медична психологія.
Коло наукових інтересів: діагностика (диференціація норми і патології при таких захворюваннях як: аутизм, ЗПР, гіперактивність, дефіцит уваги, енурез, енкопрез і інші), корекція дітей будь-якого віку, робота з підлітками, робота з вагітними, основи материнської взаємодії з дитиною в будь-якому віці.
Дисципліни, які викладає: «Психологія здоровʼя та здорового способу життя», «Основи психосоматики та психогенетики», «Основи психологічної корекції», «Патопсихологія».
З 2016 року працює в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університеті «Україна».