Циклова комісія з економіки та підприємництва

Голова циклової комісії Домбровська Людмила Вікторівна,кандидатекономічних наук, доцент.

Освіта: У 1997 році закінчила Миколаївський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Аграрний менеджмент» і здобула кваліфікацію «Економіста-організатора сільськогосподарського виробництва». У 2005 році закінчила Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальностями «Банківська справа» та «Менеджмент організацій».

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи.

Сфера наукових інтересів: «Особливості функціонування вітчизняних господарюючих суб’єктів в сучасних трансформаційних умовах».

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Ляшенко Віктор Володимирович

Посада: старший викладач циклової комісії, спеціаліст вищої категорії.

Освіта: У 1985 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адмірала Макарова за спеціальністю«Холодильні та компресорні машини і установки». У 2005 році закінчивВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво». У 2006 році закінчивВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Сфера наукових інтересів: «Особливості впровадження культури безпеки життєдіяльності», «Актуальні питання розвитку охорони праці в галузі», «Стратегічні аспекти розвитку природно-ресурсного потенціалу на регіональному рівні».

 

Гаврилюк Світлана Павлівна

Посада: старший викладач циклової комісії, кандидат економічних наук, доцент.

Освіта: У 1995 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Підприємництво, менеджмент та маркетинг». У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Сфера наукових інтересів:«Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій у розвиток підприємств готельного і ресторанного бізнесу».

 

Пилипенко Світлана Миколаївна

Посада: старший викладач циклової комісії, кандидат технічних наук, доцент.

Освіта: У 1985 році закінчила Кемеровський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв». У 2005 році Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Технологія харчування».

У 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Машини та агрегати харчової промисловості». У 1996 році отримала вчене звання доцента кафедри обладнання харчових рибопереробних виробництв.

Сфера наукових інтересів:проектування та устаткування закладів готельно-ресторанного господарства, стандартизація і сертифікація продукції та послуг закладів готельно-ресторанного господарства.

 

Завгородній Андрій Володимирович

Посада: старший викладач циклової комісії, кандидат фізико-математичних наук.

Освіта: У 2006 році закінчив Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». У 2017 році закінчив Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла».

Сфера наукових інтересів:інформаційні технології в галузі, економетрика, комп’ютерне моделювання, математичний аналіз, механіка деформівного твердого тіла, теоретична механіка.

 

Зубков Руслан Сергійович

Посада: старший викладач циклової комісії, кандидат економічних наук.

Освіта: У 2005 році закінчив Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». У 2009 році закінчив Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2009 р., спеціальність за спеціальністю «Фінанси».

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Сфера наукових інтересів: фінанси, маркетингові дослідження.

 

Пипкіна Людмила Сергіївна

Посада: старший викладач циклової комісії, спеціаліст вищої категорії.

Освіта: У 1997 році закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

Сфера наукових інтересів:бухгалтерський облік, планування і контроль на підприємстві.

 

Стиценко Ольга Василівна

Посада: викладач ІІ категорії циклової комісії, спеціаліст І категорії.

Освіта: У 2011 році закінчила ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Технологія харчування». У 2016 році закінчила Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Готельна і ресторанна справа».

Сфера наукових інтересів: «Організація і технологія обслуговування у підприємствах ресторанного господарства», «Професійна етика сфери гостинності».

 

Голубова Ольга Олександрівна, викладач ІІ категорії, спеціаліст І категорії.

Посада: викладач ІІ категорії циклової комісії, спеціаліст І категорії.

Освіта:У 1993 році закінчила Миколаївський комерційний технікум за спеціальністю «Організація торгівлі та товарознавство продовольчих продуктів; економіка і підприємництво». У 2012 році закінчила ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Облік і аудит».

Сфера наукових інтересів: «Становлення та перспективи розвитку казначейської системи виконання державного та місцевих бюджетів в Україні».

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Сучасним вітчизняним підприємствам та установам потрібні конкурентоспроможні фахівці, які готові працювати у новому режимі, у нових умовах та за новими технологіях.

Основною метою циклової комісії є підвищення рівня методичного забезпечення освітнього процесу та підготовка для фахівців нової формації, що поєднують теоретичні знання з практичними навичками ефективної роботи у складному та динамічному конкурентному середовищі ринкової економіки. Саме тому основним завдання циклової комісії є акумулювання усіх нововведень, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати здобувачам вищої освіти, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.

Діяльність циклової комісії з економіки та підприємництва орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання та визначається поглибленим змістом програм на рівні національних стандартів освіти за переліком дисциплін, підготовку яких здійснюють викладачі.

Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії з економіки та підприємництва є досвід практичної діяльності її викладачів, новітність використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.