Фонди комплексу

Фонди бібліотечного комплексу формуються відповідно до навчальних та наукових планів, виховного процесу коледжу, інституту. Метою формування фондів є повне й оперативне забезпечення всебічної діяльності освітнього комплексу всіма видами видань: друкованими, аудіо- відеодокументами й електронними виданнями. Єдиний фонд є універсальним, налічує більше 96 тисяч різних видів документів та має складну структуру. Він складається зі спеціалізованих фондів підрозділів комплексу: коледжу, інституту, фондів кафедральних пунктів видачі, де широко представлена навчальна, наукова, методична, довідкова, художня література, монографії, наукові періодичні видання, матеріали наукових конференцій, а також інформаційні, продовжувані видання як у традиційному друкованому, так і в електронному виді. У фондах представлені документи з суспільно-політичних та економічних, природничих та технічних, медичних, юридичних, гуманітарних та інших галузей знань.

Основні джерела книгопостачання – це головні видавництва України та Росії, видавництва навчальних закладів країни, організації міста Миколаєва, дари авторів, користувачів тощо. З кожним роком збільшується поповнення бібліотечного фонду власними виданнями викладачів університету. Нові надходження літератури відображаються у картотеках, бюлетенях нових надходжень, бібліографічних покажчиках «Науковий потенціал викладачів ММІРЛ «Україна», на виставках.

У бібліотечному електронному читальному залі, а також у всіх комп’ютерних залах інституту відкрито доступ до електронного бібліотечного фонду, який спочатку формувався як фонд навчальної літератури, а потім став поповнюватися також літературою більш широкого профілю: науковою, довідковою, популярною з різних галузей знань та періодичними виданнями. Всі електронні документи систематизовано за галузями знань. За необхідністю можна копіювати потрібний фрагмент документа на власні змінні носії. DVD- та CD-диски, відеокасети додому не видаються.

Важливою складовою є фонд довідкових видань (ФДВ), який відіграє важливу роль у навчальному процесі. ФДВ представлений широким спектром універсальних та фахових енциклопедій, довідників, словників, атласів, збірників законодавчих актів тощо як у друкованому, так і в електронному вигляді.

Щорічно надходить близько 270 назв газет і журналів відповідно до профілю ВНЗ, деякі з них на CD та DVD-дисках. Фахові теоретичні журнали значно доповнюють матеріали підручників та навчальних посібників і використовуються з метою вивчення навчальних дисциплін. Деякі спеціальні періодичні видання зберігаються та використовуються на кафедрах: правознавство, туризм, технологія харчування, фізична реабілітація, переклад, обслуговування комп’ютерних систем та мереж. Газети та журнали за іншими спеціальностями знаходяться в бібліотеці інституту. Користуватися ними можна лише у читальному залі, і виносити для копіювання тільки з дозволу співробітника бібліотеки.

Формується фонд дипломних і магістерських робіт наших студентів та випускників, що представляють собою самостійні дослідження в галузях економіки, правознавства, журналістики, психології, соціології, фізичній реабілітації, туризмі, готельному бізнесі тощо.

Друковані варіанти дипломних робіт після захисту їх студентами 1 рік зберігаються в читальному залі бібліотеки інституту для користування студентами, потім передаються до архіву. Кращі студентські роботи зберігаються у бібліотеці постійно. Цей порядок не поширюється на електронні аналоги документів, які за наказом директора інституту зберігаються в навчально-методичних кабінетах. Користуватися дипломними і магістерськими роботами можна тільки у читальних залах без права виносу та копіювання.

Всі фонди бібліотеки відображено в електронному і карткових каталогах, картотеках, бібліографічних покажчиках, інформаційних списках, представлено на виставках та переглядах літератури.