Сидорець Людмила Василівна

CИДОРЕЦЬ

ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

1959 р.н.,

старший викладач кафедри підприємництва, управління та адміністрування,

викладач вищої категорії

1.Освіта: вища.

Закінчила:

— У 1998 р. — Державна академія керівних кадрів освіти (м. Донецьк).

— з 01.06.1998 по 01.11.1998 рр. пройшла стажування в Wirtschaftsakademie Лейбциг (Німеччина) в рамках німецько-української програми «ТРАНСФОРМ»   по спеціальності «Комерційна діяльність».

— у 1982 році Миколаївський кораблебудівний інститут за спеціальністю «Холодильні і компресорні машини і установки»;

— у 2002 році Український державний морський технічний університет ім. адм. Макарова за спеціальністю «Менеджмент організацій».

— у 2015 році пройшла стажування у Київському національному університеті технології та дизайну за напрямом «Інноватика у викладанні маркетингу».

2. Професійний досвід. Загальний стаж роботи: 41 рік, в.т.ч. науково-педагогічний 33 роки.

— 1998-2009 рр. – заступник директора Вищого професійного училища №21 з впровадження нових технологій в навчанні. Директор Навчально-тренувального центру «Інгул».

— 2009-2010 рр. заступник проректора з розвитку контингенту Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «ВМУРЛ Україна».

— з 2010 р. по теперішній час старший викладач кафедри підприємництва, управління та адміністрування.

3. Основні навчальні курси: маркетинг і маркетингові дослідження, комерційна діяльність, ЗЕД, управління персоналом, менеджмент організацій, економіка праці та соціально-трудових відносин, логістика, організація праці менеджера.

4. Державні та відомчі нагороди:

Грамота МОН України,

Грамота від Миколаївської обласної державно адміністрації

Грамота від Міської державної адміністрації м. Миколаєва.

5. Наукові інтереси:  маркетингова діяльність, розвиток сфери бізнесу та підприємництва, проблеми економіки праці та соціально трудових відносин.

 

Наукові праці та конференції:

1.Сидорець Л.В. «Інтеграція економіки України в світове господарство». Електронний збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 01 лютого 2017р.

2. Сидорець Л.В. Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві» — «Інтеграція економіки України у світове господарство». Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна». м.Київ. 05 жовтня 2016р.

3. Сидорець Л.В. ІІ Науково-практична конференція «Шляхи підвищення конкурентоспроможності соціально-економічної системи країни» — «Проблеми управління підприємствами на сучасному етапі розвитку економіки України». Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна», м. Миколаїв 17 листопада 2016 року.

4. Сидорець Л.В. ІІІ Міжвузівська науково — практична Інтернет — конференція «Актуальні проблеми економіки та фінансів». Секція 6. Проблеми та шляхи розвитку товарознавства та підприємництва. «Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні» 14 квітня 2017 року.

5. Сидорець Л.В. Всеукраїнська науково-практична інтернет — конференція з міжнародною участю «Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, перспективи», «Проблеми розвитку інклюзивної освіти в Україні» 17 травня 2017 р.

6. Сидорець Л.В. Науково-практична конференція «Шляхи підвищення конкурентоспроможності соціально-економічної системи країни», — «Аналіз конкурентоспроможності національної економіки».Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»» 11-12 листопада 2015 року.

7. Сидорець Л.В. ІІ Інтернет-конференція «Актуальні проблеми економіки та фінансів» — «Проблеми управління персоналом на сучасному етапі розвитку і діяльності підприємств.» Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна» 27 травня 2016 року.

8. Сидорець Л.В. XVІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД». 29-30 грудня 2013р.

9. Сидорець Л.В. ІX Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта Украхни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах в умовах формування глобальної економіки. м. Київ., 20-22 листопада 2014р.

10. Інтернет-конференція «Актуальні проблеми економіки та фінансів». — Роль держави в підтримці і розвитку підприємництва України 25 квітня 2015 р.

6. Електронна скринькаmurkostaya@gmail.com