Професійна діяльність студентів напряму підготовки 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

бакалавр

Фізична терапія, ерготерапія  ‑ це сфера діяльності фахівця з ерготерапії та фізичної терапії пов’язана з використанням методів комплексного відновлення фізичного здоров’я та працездатності хворих при різних захворюваннях. Ерготерапія – це наука, яка вивчає методи засоби відновлення здатності людини до самостійного життя.  Фахівець з ерготерапії свою роботу спрямовує на максимальну адаптацію людини з втраченими функціями до життя у навколишньому середовищі. Фізична терапія – направлена на допомогу пацієнту в повсякденному житті.

Сфери застосування:

 • фізичний реабілітолог, ерготерапевт;
 • терапевт у спортивних клубах;
 • тренер з лікувально-фізичної культури, масажист;
 • консультант рекреаційно-культурних, спортивних, соціально-реабілітаційних центрів, закладів;
 • фахівець з фізіотерапії;
 • вчитель з фізичного виховання;
 • фахівець в фізіотерапевтичних кабінетах;
 • керівник ерготерапевтичних, реабілітаційних закладів;
 • завідувач кабінетом ерготерапії та інших спеціалізованих реабілітаційних кабінетів.

Випускник спеціальності 227  «Фізична терапія, ерготерапія» повинен знати:

 • основи законодавства та нормативні документи України з питань охорони здоров’я, реабілітації, ерготерапії, соціального захисту, прав осіб з інвалідністю;
 • теорію, практику ерготерапевтичних корекційно-реабілітаційних заходів та процесів, психологічної  допомоги, соціально-побутової адаптації, професійної реабілітації, соціально-середовищної реабілітації осіб цих вікових категорій з обмеженими можливостями;
 • правила використання технічних засобів та обладнання кабінетів ерготерапії та інших спеціалізованих реабілітаційних приміщень;
 • етичні норми і правила організації реабілітації осіб всіх вікових груп з обмеженими можливостями.

Випускник спеціальності 227  «Фізична терапія, ерготерапія» повинен вміти:

 • створювати і застосовувати індивідуальні програми реабілітації;
 • застосувати методи ерготерапії з метою тренування у разі порушення функціонування у особи з когнітивними розладами;
 • аналізувати результати методів параклінічного обстеження;
 • складати реабілітаційний план для кожного хворого.

 

магістр

Фізична терапія, ерготерапія – це невід’ємна складова соціальної та  професійної реабілітації, що використовується як лікувальний і профілактичний метод. Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії  – адаптує людину до життя у змінних умовах існування. Здійснює реабілітаційні заходи з метою усунення, припинення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров’я, фізичної самостійності та активності. Основною формою її застосування є система спеціальних вправ, психологічного відновлення та природні фактори.

Сфери застосування:

 • фізичний терапевт, ерготерапевт в реабілітаційних центрах, у медичних санаторно-курортних закладах;
 • у фізкультурно-оздоровчих і лікувальних закладах;
 • у соціальних службах, установах і організаціях державного, громадського і приватного секторів.
 • у спортивних організаціях та установах будь-якої форми власності;
 • у науково-дослідних інститутах клінічного профілю;
 • в освітніх закладах будь-яких типів і видів.

Випускник спеціальності 227  «Фізична терапія, ерготерапія» (магістр) повинен знати:

 • чинне законодавство та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
 • показники роботи лікувально-профілактичної установи;
 • організацію реабілітаційної допомоги;
 • загальні принципи діагностики та лікування внутрішніх органів, нервової системи;

Випускник спеціальності 227  «Фізична терапія, ерготерапія» (магістр)   повинен вміти:

 • застосувати фізичні  методи  лікування: електротерапія, ультразвук, термотерапія, фототерапія, бальнеотерапія, застосування масажу та лімфотерапії;
 • надавати невідкладну допомогу при гострих станах, що виникають протягом реабілітаційних втручань;
 • проводити загальне медичне обстеження хворих та осіб з обмеженими можливостями.