Професійна діяльність студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота»

Соціальна робота – унікальний вид професійної діяльності зі створення соціальних умов для життєдіяльності окремої особистості.

Як вид професійної діяльності соціальна робота  сформована на базі системи соціального захисту населення,освіти,охорони здоров’я, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Кар’єрне зростання соціального працівника залежить від отриманої освіти, досвіду практичної діяльності. Фахівець може розпочати  свою діяльність  соціальним працівником і зрости до керівника установи соціальної сфери , органів виконавчої  влади чи місцевого самоврядування.

Сфери застосування:

 • cоціальний педагог;
 • вчитель;
 • вихователь;
 • експерт;
 • консультант;
 • соціальний адвокат;
 • працівник освітніх,культурних,медичних установ;
 • установ соціального захисту населення;
 • інших установ соціальної сфери ( Пенсійний фонд,центр зайнятості, державна служба праці та інші.) ;
 • органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Випускник спеціальності 231  «Соціальна робота»повинен знати:

 • предмет, мету та завдання дисципліни;
 • теоретичні засади соціальної роботи;
 • основні нормативні акти;
 • зміст та організацію соціальної роботи з урахуванням категорії клієнтів,основні напрями ,методи і форми роботи
 • аспекти управління соціальною роботою;
 • технології соціальної роботи з різними категоріями клієнтів;
 • вимоги до соціального працівника як особистості та професіонала.

Випускник спеціальності 231  «Соціальна робота»повинен вміти:

 • аналізувати соціальну політику держави;
 • вивчати основні напрями соціальної політики держави;
 • розрізняти спільне і відмінне між соціальною політикою і соціальною роботою;
 • працювати з різними категоріями клієнтів, застосовуючи відповідні напрями, методи, технології і форми роботи.