Презентація навчально-методичного посібника «Соціалізація слабозорих дітей (комплексне забезпечення)»

Нещодавно на базі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» відбулася презентація навчально-методичного посібника «Соціалізація слабозорих дітей (комплексне забезпечення)», підготовленого колективом авторів: завідувачем кафедри соціально-політичних наук, д. психол. н., проф. Ю.О. Бистровою, заст. зав. кафедри корекційної освіти, к. психол. н. В.Є. Коваленко, д. мед. н., проф. А.М. Петрунею. Автори посібника передали власний науковий і практичний досвід об’єднання зусиль фахівців із забезпечення супроводу дітей із порушеннями зору.

Під час презентації В.Є. Коваленко зазначила, що на сьогодні пошук нових медико-психолого-педагогічних підходів до вирішення проблеми соціалізації осіб із порушеннями зору є завданням державної значущості й центром докладання консолідованих зусиль системи освіти, охорони здоров’я та соціальних служб. У навчально-методичному посібнику розкрито питання медичної реабілітації та профілактики слабозорості у дітей в умовах навчального закладу.

У посібнику подано розроблені авторами методичні рекомендації щодо індивідуального навчання дітей із вадами зору як форми організації навчально-реабілітаційного процесу й висвітлено проблему навчання в умовах колективної інтеграції та інклюзії. Запропоновано індивідуальний навчальний план на дитину з вадами зору в системі індивідуального навчання.

Авторами ретельно викладено основні види порушень зору, їх функціональні характеристики та причини виникнення. Окремий розділ присвячено психолого-педагогічній діагностиці та корекції дітей із порушеннями зору.

У посібнику викладено унікальний практичний експеримент медико-соціально-психолого-педагогічного супроводу дітей із порушеннями зору в умовах навчально-реабілітаційного центру, започаткований і проведений безпосередньо авторами. Поєднання теорії та практики сприятиме формуванню нового практичного досвіду, певних умінь, організації та активній діяльності медичних і педагогічних працівників, психологів, студентів, батьків щодо комплексної допомоги дітям із порушеннями зору.

 

Прес-центр ММІРЛ

ВНЗ «Університет «Україна»