Пилипенко Світлана Миколаївна

ПИЛИПЕНКО

СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА,

кандидат технічних наук,

доцент

1.Освіта: повна вища.

Закінчила:

— у 1985 р. Кемеровський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність – машини і апарати харчових виробництв, кваліфікація – інженер-механік;

— у 2005 р. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ), спеціальність – технологія харчування, кваліфікація – спеціаліст з технології харчування

— у 2007 р. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ), спеціальність – комерційна діяльність, кваліфікація  магістр з комерційної діяльності;

— У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення довговічності чавуних деталей харчового обладнання» та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю

– 1996 р. — присвоєно вчене звання доцента.

2. Професійний досвід. Загальний стаж роботи: 38 років, в т.ч. науково-педагогічний – 32 роки. Зокрема:

  • 1985 р. — Кемеровський технологічний інститут харчової промисловості, асистент;
  • 1990-2000 рр. – Керченський морський технологічний інститут, ст. викладач, доцент, завідувач кафедри;
  • 2000-2004 рр. – Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адмірала Макарова, доцент;
  • з 2004 р. — Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», доцент.

3. Основні навчальні курси: логістика, логістичний менеджмент, товарознавство, комерційна діяльність, інженерне обладнання будівель, проектування закладів готельно-ресторанного господарства, організація і технологія обслуговування в підприємствах харчування, технологія продукції ресторанного господарства.

4. Державні та відомчі нагороди. Не маю.

5. Наукові публікації:

1. Пилипенко С.М. Проектування комплексного закладу ресторанного господарства: [наукове видання] / С.М. Пилипенко. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 14,0 д.а.

2. Пилипенко С.М. Сучасні технології управління готельно-ресторанним бізнесом /С.М. Пилипенко// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності» (м. Миколаїв, 28-29 листопада 2014 р.) – Миколаїв: Вид. «Гельветинка», 2014. – 0,3 д.а.

3. Пилипенко С.М. Моделювання об’єктів готельно-ресторанного господарства у просторі / С.М. Пилипенко // Матеріали Круглого столу «Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи в Україні» (м. Миколаїв, 11 червня 2015 р.) – Миколаїв: ММРЛ ВНЗ «Університет «Україна», 2015. – 0,2 д.а.

4. Пилипенко С.М. Кейтеринг – новий напрямок ресторанного бізнесу та індустрії розваг / С.М. Пилипенко // Матеріали ІІ Круглого столу «Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи в Україні» (м. Миколаїв, 10 червня 2016 р.) – Миколаїв: ММРЛ ВНЗ «Університет «Україна», 2016. – 0,4 д.а.

5. Пилипенко С.М., Волошко В.Є. Вплив інновацій на підвищення ринку праці в Україні . Збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Серія: Економічні науки/ За заг.ред. А.М.Старєвої. – Миколаїв: ММІРЛ, 2017. – 86-93 С.

6. Пилипенко С.М. Экономические и управленческие аспекты Start-up гостинично-ресторанного бизнеса. Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Миколаїв, 31 березня 2017 р.). – Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна», 2017. – С. 77-79

7. Пилипенко С.М. Напрями розвитку інноваційних процесів у закладах харчування. Актуальні проблеми економіки та фінансів: матеріали III Інтернет-конференції 14 квітня 2017.- Миколаїв: Університет «Україна», 2017. – С. 62-64

8. Пилипенко С.М. Использование информационных технологий в гостинечно-ресторанном бизнесе – шаг в сторону прибыли. Сучасні інформаційні системи та технології: використання і впровадження у діяльності підприємств: матеріали II Інтернет-конференції 19 травня 2017.- Миколаїв: Університет «Україна», 2017. – 8 с.

9. Пилипенко С.М. Критерії та показники конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства на рівні оперативного управління.// Материали IIIКруглого столу «Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи в Україні» (м.Миколаїв, 9 червня 2017 р/ року). — Миколаїв: ММРЛ ВНЗ «Університет «Україна», 2017.- 5 с.

 

6. Електронна скринькаpylypenko_sveta@i.ua