На факультеті права та соціально-інформаційних технологій відбувся захист дипломних робіт магістрів

Протягом лютого 2017 року на факультеті права та соціально-інформаційних технологій відбувався захист дипломних робіт магістрів студентами денної та заочної форми навчання.

53 студенти-випускника представили перед членами екзаменаційних комісій високі результати своїх наукових досліджень та успішно захистили дипломні роботи. Усім їм присвоєно освітній ступінь магістра за спеціальностями: «Психологія», «Фізична реабілітація», «Корекційна освіта (за нозологіями)», «Соціологія», «Журналістика». Членами екзаменаційних комісій відмічено практичну цінність досліджень студентів-магістрів та рекомендовано до вступу в аспірантуру.

Показники успішності (абсолютний та якісний) по захисту дипломних робіт магістрів склали 100%. Це свідчить про набуті глибокі знання з дисциплін професійної підготовки, які студенти отримали за період навчання в інституті.

Вітаємо студентів із успішним захистом!

 

Факультет права та соціально-інформаційних технологій