Наша фотогалерея

Лекція з менеджменту д.е.н. Скупського Р.М. (жовтень 2017 р. – КА «Шаг» м. Одеса)

Семінар-тренінг із менеджменту ст. викладача Сидорець Л.В. (травень 2017 р.)

Від теорії до практики управління інноваціями – дискусія за участю

зав. кафедри, д.е.н. Скупського Р.М.

Семінар з маркетингу ІТ-послуг к.е.н, доц. Зубкова Р.С. (жовтень 2017 р. КА «Шаг» м. Одеса)

Як це було колись – к.е.н., доц. Скупський Р.М. (жовтень 2012 р.)

Не просто колеги по освітньому цеху … (жовтень 2017 р.)

Плідна співпраця освітніх установ (жовтень 2017 р. – КА «Шаг», м. Одеса)

Робочий кабінет завідувача кафедри (жовтень 2017 р.)

Доповідь про наукові здобутки д.е.н. Гангановим В.М. (вересень 2013 р.)

Стажування у Польщі (м. Мальборк, листопад 2015 р.)

Робочі моменти ……

(листопад 2017 р.)

Щирі вітання д.е.н. Ганганова В.М колегами (лютий 2013 р.)

Ганганов В.М. Фото на добру згадку (травень 2012 р.)

Прилюдний захист дисертаційної роботи Меліха Т.Г.

(березень 2017 р. – Одеська національна академія харчових технологій)

Скупський Р.М. Опонування чергової дисертації (жовтень 2017 р.)

( Одеська національна академія харчових технологій)

Плідна співпраця освітніх установ (жовтень 2017 р. – КА «Шаг», м. Одеса)

Чергове засідання кафедри однодумців (жовтень 2017 р.)

Семінар з маркетингу ІТ-послуг к.е.н, доц. Зубкова Р.С. (жовтень 2017 р. КА «Шаг» м. Одеса)