Навчально-виховні підрозділи

У структурі інституту створено два факультети та 10 кафедр.

До складу Факультету права та соціально-інформаційних технологій входять кафедри:
  • розвитку людини
  • корекційної освіти
  • філології та журналістики
  • загальногуманітарних дисциплін
  • правознавства
  • психології
До складу Факультету економіки і підприємництва входять кафедри:
  • туризму та готельно-ресторанного бізнесу
  • комп’ютерної інженерії
  • фінансів та кредиту
  • підприємництва

Кількісний та якісний склад кафедр відповідає встановленим вимогам.