Міжрегіональна науково-практична конференція «Організація комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами»

29-30 березня 2016 року на базі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна» спільно з Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ), Департаментом освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації відбулась Міжрегіональна науково-практична конференція «Організація комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами», метою якої було пригорнути увагу суспільства, державних органів, фахівців до актуальної проблеми організації комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами.

Зокрема, на конференції розглядалися такі питання, як: актуальні проблеми діагностики психофізичних станів дітей та дорослих; новітні технології діагностування відхилень у розвитку у дітей раннього віку; система психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами; інноваційні корекційно-медико-педагогічні теорії в системі спеціальної освіти; організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах спеціальної та інклюзивної освіти; медичні аспекти роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.

У рамках конференції 29 березня, за головуванням доцента кафедри корекційної освіти, к. психол. н. Коваленко В. Є. та доцента кафедри фізичної реабілітації Мирян А. М., було проведено пленарне засідання за участю провідних науковців кафедри дефектології та психологічної корекції Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) та фахівців у галузі медико-психолого-педагогічної та соціальної реабілітації осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Відкриття заходу привітала начальник відділу молоді та інтернатних закладів Руденко Н. В., яка вказала на практичну значущість заходу для розвитку спеціальної та інклюзивної освіти Миколаївщини. Учасників міжрегіональної науково-практичної конференції привітала Караман О. Л. – директор Інституту педагогіки та психології ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, доктор педагогічних наук, професор.

З доповідями на пленарному засіданні виступали Григор’єва І. О. – завідувач кафедри дефектології та психологічної корекції Інституту педагогіки та психології ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, науково-педагогічні працівники кафедр корекційної освіти, соціально-політичних наук та фізичної реабілітації Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» Коваленко В.Є., Мірошкіна Н.В., Довгань Н.Є.

Гостями конференції, які теж виступали з доповідями, були: Манілова Н. Г. – директор Центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, яка розповіла про новітні технології організації корекційно-реабілітаційного процесу з дітьми з психофізичними порушеннями на базі центру соціальної реабілітації ,,Надія”; Клюйко С. М. – директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, яка охарактеризувала особливості проведення соціальної реабілітації дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах на базі соціально-реабілітаційного центру, Сторчак Л. В. – лікар-психіатр, провідний фахівець Миколаївської обласної ПМПК, яка вказала на необхідність комплексної корекції психофізичних станів у дітей.

У рамках роботи конференції (29 березня 2016 року) було організовано проведення майстер-класу ,,Психологічна адаптація осіб з психофізичними порушеннями до навчання у вищому навчальному закладі”, а 30 березня проведено секційне засідання «Новітні технології психолого-педагогічної корекційної роботи з особами з особливими освітніми потребами», в ході якого було розкрито теоретико-практичні проблеми застосування новітніх технологій корекційно-педагогічної та реабілітаційної роботи з особами з психофізичними порушеннями.

В обговоренні актуальних проблем конференції також узяли участь провідні фахівці Національного університету кораблебудування ім. адмирала Макарова, Міжнародного технологічного університету «Миколаївська політехніка», Миколаївського професійного промислового ліцею, Миколаївського професійного машинобудівного ліцею.