Міжвузівська студентська науково-практична конференція «МІЙ НАУКОВИЙ ДЕБЮТ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжвузівська студентська науково-практична конференція

«МІЙ НАУКОВИЙ ДЕБЮТ»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

8 грудня 2016 року

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова конференції: директор, канд.пед.наук, доцент А.М. Старєва

Заступник голови: перший заступник, канд.пед.наук, доцент О.А. Шевченко

Члени оргкомітету конференції:

Декан факультету права та соціально-інформаційних технологій канд.ек.наук, доцент І.С. Крамаренко

Декан факультету економіки та підприємництва канд.ек.наук, доцент Л.В. Домбровська

Секретар конференції: фахівець відділу наукової роботи та міжнародної діяльності С.В. Кандюк-Лебідь.

 

Вельмишановні студенти та викладачі!

Щиро запрошуємо Вас взяти участь у Міжвузівській студентській науковій конференції «Мій науковий дебют», яка відбудеться 8 грудня 2016 року в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

До участі в конференції запрошуються студенти перших курсів вищих навчальних закладів.

 

У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ ТАКІ СЕКЦІЇ:

І. Загально-гуманітарна освіта на сучасному етапі:

 • Психологія, фізична реабілітація та корекційна освіта;
 • Сучасні проблеми правознавства

ІІ. Економіка, підприємництво та менеджмент сучасної України:

 • Стан економіки України на сучасному етапі
 • Товарознавство, комерційна діяльність та маркетинг
 • Фінансово-кредитні відносини
 • Менеджмент: перспективи розвитку
 • Облік і аудит у трансформаційний період

ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку сфери послуг в Україні:

 • Стан розвитку сфери обслуговування та туризму в Україні
 • Проблеми екології та безпеки життєдіяльності
 1. Соціальні комунікації та інформаційні технології сучасної України:
 • Актуальні проблеми філології та журналістики
 • Використання інформаційних технологій у навчанні
 • Комп’ютерні системи та мережі

 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Для участі у конференції необхідно подати до 1 грудня 2016 року такі матеріали:

 1. заявку (зразок реєстраційної картки додається);
 2. тези доповідей – до 4 повних сторінок.

 

Матеріали доповідей будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Мова: українська, російська, англійська.

 

Реєстраційна картка учасника міжвузівської науково-практичної конференції

«МІЙ НАУКОВИЙ ДЕБЮТ»

8грудня 2016 року.

Прізвище, ім’я по батькові _______________________________________________________

Курс, спеціальність, _____________________________________________________________

Форма навчання ________________________________________________________________

Назва університету ______________________________________________________________

Науковий керівник ______________________________________________________________

Контактний телефон _____________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________

Назва доповіді __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Назва секції ____________________________________________________________________

 

Вимоги до оформлення тез:

Текст доповідей необхідно подавати у друкованому вигляді до відділу науково-методичної роботи та міжнародної діяльності та на електронну пошту у форматі Microsoft Word

Основний текст: шрифт – 14, інтервал – 1,5, гарнітура – Times New Roman.

Формат аркушів А4. Відступи зліва – 2 см., справа – 2 см., зверху – 2 см., знизу – 2 см.

Номери сторінок не проставляються.

У першому рядку тез доповідей вказуються ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний, 14), справа. Наступний рядок – місце навчання автора (справа), науковий керівник. Далі, через рядок, назва доповіді великими літерами (шрифт – 14, напівжирний), по центру. Через рядок – основний текст статті.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Відділ наукової роботи та міжнародної діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

вул. 2-га Військова, 22,

E-mail: interabteilung@ukr.net

 

Приклад оформлення тез:

 

Іван Іванов, студент спеціальності

8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку

людини ВНЗ Університет «Україна»

Науковий керівник – к.пед.н., доцент кафедри корекційної освіти Коваленко В.Є.

 

Активізація мовленнєвого розвитку дітей раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку

 

Основний текст тез доповіді