Міжвузівська науково-практична конференція у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»

27 жовтня 2016 року відбулася Міжвузівська науково-практична конференція «Наукові досягнення молодих – шлях до професії» для студентів старших курсів вищих навчальних закладів м. Миколаєва. Учасниками конференції були також студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв, Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Відкрила роботу пленарного засідання перший проректор інституту, кандидат економічних наук, доцент Козаченко Лілія Анатоліївна, яка зазначила, що відповідно до нової концепції вищої освіти наше завдання як закладу освіти – не стільки надання максимуму наукової інформації, скільки формування здібностей до творчого мислення, вміння самостійно і відповідально вчитися, постійного потягу до саморозвитку та самовдосконалення. Значний потенціал у вирішенні означених завдань належить науково-дослідній роботі, яка може розглядатися як один із засобів розвитку творчого потенціалу особистості студента, що сприятимуть якісному розвитку українського суспільства.

Студенти-магістри інституту підготували доповіді за тематиками своїх магістерських робіт, які супроводжувалися презентаціями.

Жваву дискусію викликали доповіді студентів Ольги Повх «Реінженіринг бізнес-процесів: практичний аспект (на прикладі Національного банку України)» та Ірини Борсук «Перспективи України у боротьбі з корупцією».

Секційні засідання конференції проводилися в інших аудиторіях, де найкращі доповіді були нагороджені дипломами та подяками.

Прес-центр Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

Університету «Україна»