Концепція розвитку кафедри на 2017-2020 рр.

Пріоритетними напрямками діяльності колективу кафедри журналістики та інформаційних технологій на середню та довгострокову перспективу є розвиток досліджень в галузях журналістики і комп’ютерної інженерії та методичних розробок з викладання дисциплін, що закріплені за кафедрою, підвищення якості та професіоналізму у навчальній і науковій діяльності, що забезпечує зростання престижу кафедри, залучення абітурієнтів до вступу в інститут. Випуск сучасних фахівців, здатних задовольнити найвищі вимоги, як інститутів, коледжів, шкіл, так і дослідних відділів підприємств і організацій, фірм, що працюють в IT-галузі. Пріоритетними напрямками розвитку кафедри є:

 

Розвиток освітньої діяльності:

 • збереження високого рівня викладання дисциплін, за рахунок висококваліфікованого кадрового потенціалу кафедри, досягнення європейського рівня якості освіти;
 • забезпечення якості набору студентів за рахунок профорієнтаційної роботи, співробітництва з середніми навчальними закладами Миколаєва та області, інших міст України, пошуку та підтримки обдарованих дітей, сприяння їхній подальшій освіті;
 • створення, спільно з компаніями Миколаєва, курсів для підвищення практичної підготовки студентів з метою забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці;
 • пошук і впровадження в навчальний процес ефективних, інноваційних методів викладання і виховання, інформаційних технологій навчання;
 • видання викладачами кафедри підручників і навчально-методичних посібників згідно затвердженого плану науково-дослідної роботи кафедри.

Розвиток науково-дослідної діяльності.

Пріоритет наукових досліджень є головною домінантою розвитку кафедри і передбачає:

 • зосередження науково-дослідних робіт у напрямках, пов’язаних з сучасними тенденціями розвитку журналістики та інформаційних технологій;
 • кооперація з провідними вітчизняними та зарубіжними вузами, академічними інститутами для ефективного проведення спільних наукових досліджень, видання монографій;
 • розвиток науково-дослідної роботи студентів;
 • впровадження наукових результатів у навчальний процес;
 • проведення щорічних конкурсів наукових студентських робіт;
 • представлення наукових досягнень кафедри на національних та міжнародних наукових конференціях;
 • збільшення обсягів фінансування наукових досліджень, у тому числі за рахунок залучення позабюджетного фінансування, комерціалізації наукових розробок, підвищення конкурсної та грантової активності.

 

Розвиток міжнародного співробітництва.

Міжнародна діяльність кафедри, спрямована на інтеграцію в європейський науково-освітній простір, передбачає реалізацію участі в діяльності міжнародних організацій, освітніх та наукових проектах і програмах.

 

У галузі підготовки науково-педагогічних кадрів:

 • зміцнення кадрового потенціалу (збільшення питомої ваги співробітників вищої кваліфікації) – захист докторських і кандидатських дисертацій;
 • підтримка та створення умов для навчання та стажування науковців кафедри у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових центрах.

 

Розвиток інформаційно-комунікаційної системи.

Успішна освітня, наукова діяльність, проведення сучасних досліджень в галузі журналістики та інформаційних технологій. Поширення інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання неможливі без розвитку інформаційно-комунікаційної системи кафедри, яка передбачає:

 • високий ступінь інформаційної відкритості та міжнародної інтеграції;
 • використання Інтернет-ресурсів для підтримки і зміцнення позитивного іміджу кафедри, її рейтингу;
 • створення web-сторінки кафедри на базі сайту інституту.

 

Розвиток виховної діяльності:

 • виховання патріотизму та поваги до Інституту, факультету, його багаторічним традиціям, урочисте святкування загальнодержавних, інститутських, факультетських та кафедральних свят і визначних дат;
 • підвищення позитивного іміджу кафедри;
 • виховання толерантності в міжнаціональних відносинах, поваги до культури і традицій різних національностей;
 • виховання громадянської відповідальності та суспільної активності особистості;
 • формування високих моральних якостей особистості;
 • сприяння розвитку творчого і наукового потенціалу, інтелектуальному, духовному і фізичному вдосконаленню студентської молоді.