Кафедра підприємництва, управління та адміністрування

«Хороші менеджери не тільки роблять гроші, але й

створюють зміст існування для людей».

Т. Пітерс

Завідувач кафедри:

Доктор економічних наук, доцент

СКУПСЬКИЙ

Руслан Миколайович

Тел. (068) 258 50 62

Е-mail: skuruslan@gmail.com

Загальна інформація

      Із здобуттям Україною незалежності і проголошенням концепції переходу до цивілізованих ринкових економічних відносин постало актуальним завдання щодо визначення оптимальних методів та засобів формування національної економіки сталого розвитку, яка б поєднувала у собі переваги ринкової свободи підприємництва із соціальною відповідальністю. З огляду на це, стала очевидною нагальна необхідність створення надійної системи підготовки фахівців з підприємництва та менеджменту, здатних забезпечити ефективну трансформацію національної економіки, у контексті євроінтеграційних процесів та зміни технологічних укладів.

    На цьому підґрунті визначено місію кафедри – підготовка управлінців-професіоналів, здатних імплементувати свій креативний потенціал у високотехнологічних сферах підприємництва, приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані із розробкою та впровадженням інвестиційних та інноваційних проектів, метою яких є забезпечення економічної стійкості та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Колектив однодумців (жовтень 2017 р.)

     На сьогодні, колектив кафедри – це відкритий для освітніх інновацій дружній колектив-однодумців, що об’єднав науково-педагогічних працівників вищої школи з вагомим досвідом навчально-методичної та науково-дослідницької роботи, націлених на постійне професійне вдосконалення:

     Викладацький склад кафедри

 • завідувач кафедри — Скупський Р.М.   д.е.н., доцент, професор б.в.з.
 • професор б.в.з. Ганганов В.М., д.е.н., доцент
 • доцент Пилипенко С.М. к.т.н., доцент
 • доцент Зубков Р.С., к.е.н., доцент
 • ст. викладач Сидорець Л.В.
       Ми зацікавлені в особистісному зростанні та розвитку своїх студентів, а тому відкриті для будь-яких експериментів, роблячи процес навчання цікавим та простим.     Нам важливо, щоб ви, наші студенти – майбутні випускники, досягли очікуваних результатів, змогли застосувати свої знання й здобуті навички на практиці та отримали впевненість у своєму майбутньому.
Обговорення нагальних завдань кафедри (вересень 2017 р.)

Спеціальності, з яких кафедра є випусковою

Науково-педагогічними працівниками кафедри підприємництва, управління та адміністрування здійснюється якісна підготовка фахівців з управління підприємницькою діяльністю та адміністрування суб’єктів економічних відносин Причорноморського регіону України за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) «Бакалавр» та «Магістр» у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з таких напрямів:

Професійність, комунікабельність, конкурентоспроможність на ринку праці – якості має успішний випускник кафедри підприємництва, управління та адміністрування ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»!

Наші конкурентні переваги програм підготовки фахівців у ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»:

 • індивідуальний підхід;
 • надання якісних освітніх послуг;
 • застосування інноваційних освітніх технологій;
 • логічна побудова навчальних планів дисциплін, зокрема професійного спрямування;
 • всебічний розвиток особистості студента — базис підготовки майбутнього професіонала;
 • залучення студентів до науково-дослідницької роботи;
 • формування та вдосконалення практичних вмінь;
 • постійне співробітництво з провідними вітчизняними підприємствами;
 • широкі можливості подальшого працевлаштування.

 Наш випускник – це не просто сформований фахівець, це бажаний спеціаліст підприємства, що прагне бути лідером ринку.

Науково-дослідна діяльність

Наша фотогалерея

Ваші здобутки – наша перемога!