Зубков Руслан Сергійович

ЗУБКОВ

РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ,

1982 р.н.

 кандидат економічних наук,

доцент

1.Освіта: вища.

Закінчив:

— 2004-2005 рр. Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського;

— 2006-2009 рр. Чорноморський державний університет імені Петра Могили за спеціальністю – «Фінанси».

— 2012 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток механізмів залучення інвестицій в економіку регіону» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю – .

— За рішенням Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року №1048 присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук із спеціальності розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.


2. Професійний досвід. Загальний стаж роботи: 15 років, в т.ч. науково-педагогічний – 5 років.

— 2010 – 2011 рр. – економіст-керівник групи бюджетування ДП НВКГ «Зоря» — «Машпроект»;

— 2011 — 2012 рр. – інженер відділу організації конкурсних торгів і маркетингових досліджень ДП НВКГ «Зоря» — «Машпроект»;

— 2012-2016 рр. – інженер-економіст відділу маркетингових досліджень і економічного аналізу договорів ДП НВКГ «Зоря» — «Машпроект»;

— 2016 р. – юрисконсульт ПАТ «МКХП»

— з вересня 2016 р. – старший викладач кафедри економіки та підприємництва, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», м. Миколаїв;

-з вересня 2017 р. – доцент кафедри підприємництва, управління та адміністрування, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університету «Україна».

 

3. Основні навчальні курси:  маркетинговий менеджмент, рекламознавство: маркетингова товарна політика, консалтингова діяльність, управління економічною діяльністю підприємств, стратегічний менеджмент, ціноутворення, електронна комерція.

 

4. Державні та відомчі нагороди. Не маю.

 

5. Наукові інтереси:  регіональна економіка та інвестиційно-інноваційний розвиток, шляхи подолання тіньової економіки.

Автор понад 40 наукових публікацій у фахових та інших виданнях, у т.ч. колективної монографій. Зокрема:

1. Наукові основи економічного розвитку України та світу: кол. моногр. / за заг. ред. О.В. Царенко, Р.С.Зубкова, С.В. Коляденко, В.П. Ільчука,; М-во освіти і науки України; Акад. муніцип. упр. МОН України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Чернігів. нац. технол. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 326 с.

2. Зубков Р.С. Загальна характеристика та особливості розвитку основних етапів становлення інноваційної теорії [Електронний ресурс] / Р.С. Зубков // Ефективна економіка. – 2014. — №11. -Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

3. Зубков Р.С. Теоретико-методичні підходи до концептуальної складової сутності дифеніції “інновація” [Електронний ресурс] / Р.С. Зубков // Ефективна економіка. – 2014. — №12. -Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

4. Зубков Р.С. Дослідження та аналіз окремих аспектів управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств Причорноморського регіону / Р.С. Зубков // Агросвіт. – 2016. — №23. – С.39-43

5. Зубков Р.С. Сучасний стан та особливості інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств Причорноморського регіону України / Р.С. Зубков // Економіка та держава. – 2016. — №12. – С.32-33

6. Зубков Р.С. Особливості інвестиційного розвитку регіональної економіки / Р.С. Зубков // Економіка фінанси право. – 2016. — №12/4. – С.10-13

7. Зубков Р.С. Основні джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств Причорноморського регіону України / Р.С. Зубков // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. — №23. – С.43-45

8. Зубков Р.С. Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств Причорноморського регіону України [Електронний ресурс] / Р.С. Зубков // Ефективна економіка. – 2016. — №12. -Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

9. Зубков Р.С. Визначення та характеристика факторів впливу на інноваційно-інвестиційну активність регіональної економіки [Електронний ресурс] / Р.С. Зубков // Економіка та суспільство. – 2016. — №7. — Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua

10. Зубков Р.С. Методологічні підходи до розвитку та оцінки інвестиційно-інноваційної матерії регіону / Р.С. Зубков // Науковий вісник Херсонського державного університету: Економічні науки.- 2017.- Вип.22.- Ч. 2.- С. 55-59.

 

6. Тел. (093) 554-77-97, (050) 300-07-45

Електронна скринька:    zubrus1982@gmail.com