Захист дипломних робіт магістрів спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» (за видами економічної діяльності)

18 лютого 2017 року на кафедрі економіки та управління відбувся захист дипломних робіт спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» (за видами економічної діяльності).

Майбутні фахівці представили комісії низку важливих та актуальних наукових розробок, присвячених теоретичним, методичним і практичним аспектам розвитку та впровадження менеджменту на підприємствах не тільки України, а й за її межами, сучасним проблемам діяльності підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності. Зокрема, значна увага у дослідних роботах студентів приділялась питанням удосконалення стратегічного управління на підприємствах сільського господарства і молокопереробної галузі; покращення корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України; удосконалення інноваційної діяльності підприємства; удосконалення системи антикризового управління на підприємстві, удосконалення системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки; обґрунтування маркетингової стратегії розвитку бренду; використання системи внутрішнього контролю в управлінні діяльністю торговельних підприємств; обґрунтуванню організаційно-економічного механізму забезпечення кадрами робітників професій промислових підприємств.

Членами екзаменаційної комісії відмічені глибокі знання студентів з фахових дисциплін, набуті за період навчання в інституті.

Вітаємо студентів із успішним захистом та бажаємо їм нових звершень і досягнень!

 

Кафедра економіки та управління