Запрошення до участі у Наукових читаннях

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» запрошує Вас до участі у Наукових читаннях до Дня української писемності і мови «Мова як чинник національної безпеки України». Захід відбудеться 11 листопада 2016 року о 14:30 у приміщенні Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» (м. Миколаїв, 2-га Військова, 22,  ауд. № 28).

Під час Наукових читань планується обговорення таких проблемних питань:

 1. Українська мова: історія та виклики сьогодення.
 2. Українська мова і діалекти на різних етапах суспільно-політичного розвитку.
 3. Становлення українського правопису.
 4. Місце мови у житті людини.
 5. Мовне питання в засобах масової інформації.
 6. Молодіжний сленг як лінгвістичний феномен.
 7. Мовний етикет як засіб спілкування.

Про участь у Наукових читаннях прохання повідомити до 10 листопада 2016 року за телефоном: (093) 411-46-83 (контактна особа – Стиценко Ольга).

За результатами Наукових читань планується видання збірника матеріалів. Бажаючі можуть надсилати тези доповідей та наукові статті за зазначеною тематикою до 10 листопада 2016 року (включно) на електронну адресу: ira.kramarenko@mail.ru

Форма участі у Наукових читань: очна; заочна (публікація матеріалів).

 

Тези доповіді та наукові статті подаються у форматі MS Word, поля по 20 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 pt, інтервал між рядками 1,5, стиль – Normal.

Обсяг тез доповідей до 6 сторінок.

Обсяг наукових статей  6 – 10 сторінок.

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача латиницею (зразок назви файлу: Ivanov_tezy). Тема електронного листа має містити прізвище та ім‘я учасника з поміткою: «На Наукові читання «Мова як чинник національної безпеки України».

Матеріали оформлюються таким чином:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) – жирним курсивом у правому верхньому куті сторінки.
 2. Науковий ступінь та вчене звання автора (авторів), його (їх) посада та назва ВНЗ або іншої організації, де працює чи навчається автор – курсивом у правому верхньому куті сторінки.
 3. Назва доповіді (великими жирними літерами по центру).
 4. Текст доповіді.
 5. Список використаних джерел.

Вирівнювання тексту за шириною сторінки, відступ першого рядка абзацу – 1,25 см. Текст подається без переносів.

Ключова термінологія та основні положення по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.

Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом (у форматі Equation та MS Excel).

Посилання на використані літературні джерела обов’язкове (у квадратних дужках, двома цифрами, де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки цитованої роботи). Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел під назвою «Література» розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом Вищої атестаційної комісії України від 29 травня 2007 року № 342).

Сподіваємося на Вашу зацікавленість та бажаємо успіхів!

 

З повагою

кафедра соціальних комунікацій та інформаційних технологій

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

ВНЗ «Університет «Україна»

E-mail: ira.kramarenko@mail.ru

Телефон: (096) 414-62-92

Контактна особа: Крамаренко Ірина Сергіївна