Загальна характеристика напряму підготовки 123 «Комп’ютерна інженерія»

З інтенсивним розвитком людства постійно збільшується об’єм інформації, а отже виникає потреба в опрацюванні, збереженні та передачі інформації. Значне полегшення при передачі інформації прийшло до людства при створенні комп’ютерних мереж. Комп’ютерні мережі були створені для інтенсифікації обміну інформацією між комп’ютерами. При зростанні застосування комп’ютерних мереж в різних галузях людської діяльності, виникає потреба у фахівцях з комп’ютерної інженерії.

Профілем фахівця напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» є створення, використання, обслуговування комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Основний наголос останні роки зроблено на посилене використання в освітньому процесі сучасної електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Заняття проводяться в комп’ютерних класах в яких встановлено найсучасніші персональні комп’ютери з операційними системами Windows 7. Також у процесі навчання студенти напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» опановують профільні дисципліни, що стосуються локальних та глобальних комп’ютерних мереж (Internet, Ethernet, TokenRing, ATMта ін.), операційних систем (WindowsVista, WindowsXP, Windows 2000 Server, Unix, Linux, NovellNetware), мов програмування (C++, Assembler, Perl, PHP, XML, Java, Delphi, та ін.), систем керування базами даних (FoxPRO, SQLServer, InterBase, Oracle, MSAccess), основ комп’ютерного моделювання та штучного інтелекту (Matlab 7.0, NeuroSolutions та ін.).

Здобувачі вищої освіти з напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» підготовлені до робіт пов’язаних із: виробництвом, монтажем та ремонтом електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для обробки інформації; створенням програмного забезпечення; роботами з базами даних; контролем та діагностуванням апаратних та програмних засобів комп’ютерних систем; аналіз існуючих та побудова нових комп’ютерних систем та мереж; розробка Інтернет- та ВЕБ-технологій та сервісів; аналіз існуючих та побудова нових комп’ютерних систем та мереж.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» (123 «Комп’ютерна інженерія») можуть працювати на підприємствах в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності обіймати посади: професіонала в галузі фізичних, математичних та технічних наук; професіонала в галузі обчислень (комп’ютеризації); професіонала в галузі обчислювальних систем; розробника обчислювальних систем; професіонала а галузі програмування; розробника комп’ютерних програм; професіоналом в інших галузях обчислень (комп’ютеризації); технічним фахівцем у галузі обчислювальної техніки; техніком-програмістом; аналітика комп’ютерних інформаційних систем; інженер-програміста комп’ютерних графічних систем; адміністратора баз даних; адміністратора комп’ютерних мереж; інженера з експлуатації обчислювальних систем та мереж.