Загальна характеристика напряму підготовки 061 «Журналістика»

Журналістика – суспільно відповідальна професія. В умовах глобалізації інформаційного простору преса, радіо, телебачення, мультимедійні ресурси та комп’ютерні мережі є дієвими важелями управління суспільними процесами, розбудови громадянського суспільства. Чим далі,тим більшою стає потреба у журналістських кадрах нової формації, спроможних до самостійного осмислення державоутворюючих процесів та процесів розвитку суспільства, поглибленого аналізу та об’єктивного донесення інформації до широкої громадськості.

ЗМІ називають «четвертою владою» – не тому, що журналісти мають якісь особливі преференції, а тому, що у разі виконання ними професійних обов’язків на високому фаховому рівні вони можуть суттєво впливати на суспільно-громадські відношення та процеси. Зокрема,особливого значення набуває журналістська діяльність в період виборів, оскільки саме із ЗМІ громадяни отримують інформацію, на основі якої вони можуть зробити свідомий вибір та реалізувати своє головне демократичне право – право на обрання представників до органів влади.

Отже, розвиток засобів масової інформації, побудова інформаційного суспільства та впровадження високих інформаційних технологій у міжнародно-правову практику та внутрішньополітичну структуру держави ставить на порядок денний необхідність збільшення чисельності спеціалістів, підготовлених до оперативної інформаційно-аналітичної діяльності у галузі суспільних відносин та впровадження їхніх професійних навичок у практичну журналістську діяльність.

Підготовлений фахівець спеціальності 061 «Журналістика» володіє прийомами та методами створення сучасної друкованої та аудіовізуальної журналістики. Він може здійснювати такі види діяльності як: рекламно-інформаційну; рекламно-управлінську; рекламно-виробничу; рекламно-торгівельну; організаційно-рекламну; маркетингово-рекламну; інформаційно-творчу; інформаційно-комунікаційну; інформаційно-управлінську; інформаційно-аналітичну; інформаційно-соціологічну; художньо-творчу; культурно-просвітню; аналітичну; науково-дослідну; експертно-консультаційну.

Необхідні знання, навички та риси характеру. Для посади журналіста повинна бути вища освіта за фахом. У кваліфікованого фахівця мають бути хороші навички вираження думки і відчуття мови. Журналістський талант і легке перо підвищують продуктивність праці журналіста і роблять статті такими, які легко читаються. Він повинен помічати деталі і дрібниці, вміло використовувати свою інтуїцію. Для журналіста, що спеціалізувався з будь-якої певної теми, природно, необхідні ґрунтовні знання саме у цій галузі, але в цілому журналісту не зашкодить широкий кругозір і знання із різних сфер життя.

Особисті та професійні якості. Перш за все, це комунікабельність, інтелект, спостережливість, ерудиція, грамотність, наполегливість, оперативність, порядність, широкий кругозір, хороша пам’ять, допитливість, професійна етика та легке засвоєння нових навичок та знань. Також журналістові необхідно бути тактовним, добре «підкованим» у законодавстві, стійким до стресу, мати хорошу дикцію і грамотну мову, а також уміти слухати і чути.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» напряму підготовки «Журналістика» може реалізувати себе у наступних видах діяльності:

— позаштатний кореспондент або «фрілансер»;

— власний кореспондент (обов’язки – збір інформації, надання свіжих новин);

— репортер-автор «новинних» жанрів (повинен завжди знаходитись в центрі подій);

— ведучий рубрики, тобто постійного розділу в газеті, журналі, радіо або в телепрограмі;

— відповідальний секретар (допомагає погоджувати роботу відділів, контролює всю роботу з випуску свіжого номера, починаючи із складання попереднього плану номера до верстки і здачі макета у друкарню);

— головний редактор (відповідає за підготовку матеріалів до друку і вихід номера);

— рекламний журналіст (зовнішня реклама: щити, вивіски, вітрини);

— робота на радіо і телебаченні передбачає і написання сценаріїв, і озвучування текстів, підготовку своїх програм, вихід у прямий ефір (радіомовлення, ді-джеї, диктори, звукорежисери, оглядачі, коментатори);

— журналіст-міжнародник.

Випускники галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» (06 «Журналістика» можуть працювати в прес-центрах органів законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування усіх рівнів на посадах спеціалістів-організаторів кадрових і соціально-психологічних служб та підрозділів управління соціальним розвитком, у науково-дослідних структурах.

Перелік майбутніх посад

Спеціалізації, які можуть отримати студенти спеціальності “Журналістика”

 • Державна служба
 • Соціальні комунікації та зв’язки з громадськістю

Закінчивши навчання, випускник може реалізувати себе у наступних видах діяльності:

 • Позаштатний кореспондент або «фрілансер».
 • Власний кореспондент (обов’язки – збір інформації, надання свіжих новин).
 • Репортер-автор «новинних» жанрів (повинен завжди знаходитись в центрі подій).
 • Ведучий рубрики, тобто постійного розділу в газеті, журналі, радіо або в телепрограмі.
 • Відповідальний секретар (допомагає погоджувати роботу відділів, контролює всю роботу з випуску свіжого номера, починаючи із складання попереднього плану номера до верстки і здачі макета у друкарню).
 • Головний редактор (відповідає за підготовку матеріалів до друку і вихід номера).
 • Рекламний журналіст. Перспективний новий напрямок, що з’явився протягом останнього десятиліття, – зовнішня реклама (щити, вивіски, вітрини).
 • Робота на радіо і телебаченні передбачає і написання сценаріїв, і озвучування текстів, підготовку своїх програм, вихід у прямий ефір. Це радіомовлення, ді-джеї, диктори, звукорежисери, оглядачі, коментатори.
 • Журналіст-міжнародник.

Випускники можуть працювати в прес-центрах органів законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування усіх рівнів на посадах спеціалістів-організаторів кадрових і соціально-психологічних служб та підрозділів управління соціальним розвитком, у науково-дослідних структурах.