Видавнича справа та редагування

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Видавнича справа та редагування»

 1. Уміння прогнозувати події
 2. Схильність до дослідницької діяльності
 3. Спостережливість
 4. Відповідальність
 5. Старанність, системність у роботі
 6. Критичність
 7. Уважність
 8. Обов’язковість
 9. Принциповість
 10. Зосередженість
 11. Емоційно-вольова стійкість
 12. Вимогливість до себе та інших

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Високий рівень розвитку образного, логічного й аналітичного мислення
 2. Розвинена просторова уява
 3. Високий рівень розвитку концентрації і переключення уваги
 4. Високий рівень розвитку пам’яті
 5. Здатність подавати матеріал із урахуванням особливостей кожної конкретної аудиторії
 6. Уміння швидко аналізувати й обробляти інформацію
 7. Високий рівень понятійного мислення
 8. Високий рівень розвитку технічних здібностей