Дисципліни, що викладаються

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ РІВНІ „МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Історія України
 • Культурологія
 • Філософія
 • Соціологія
 • Психологія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Право
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізичне виховання

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

 • Вища математика
 • Політична економія
 • Регіональна економіка
 • Статистика
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Екологія
 • Безпека життєдіяльності

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Економіка підприємства
 • Аналіз господарської діяльності
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси підприємств
 • Господарське право
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Діловодство. Організація роботи з документами
 • Трудове право
 • Технологія галузі за п/с
 • Організація виробництва
 • Основи охорони праці

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ РІВНІ „БАКАЛАВР”

Цикл гуманітарної підготовки

 • Історія України
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Психологія
 • Історія української культури
 • Філософія
 • Політологія
 • Соціологія
 • Іноземна мова

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

 • Вища математика
 • Статистика
 • Інформаційні системи та технології
 • Політична економія
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Цикл професійно-орієнтованої підготовки
 • Державне управління
 • Регіональна економіка
 • Менеджмент і адміністрування:
 • Теорія організацій
 • Менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Психологія управління (в т.ч. інженерна психологія та психологія праці)
 • Управління якістю товарів та послуг
 • Комунікативний менеджмент
 • Діловодство. Організація роботи з документами
 • Організація виробництва
 • Право: Право, Трудове право, Господарське право, Адміністративне право
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Облік і аудит: Бухгалтерский облік, Аудит
 • Маркетинг: Маркетинг, Маркетингові дослідження, Поведінка споживачів, Маркетингова товарна політика, Маркетингове ціноутворення, Маркетинг послуг, Маркетингові комунікації
 • Економіка підприємства
 • Фінанси підприємств
 • Логістика
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ РІВНІ „МАГІСТР”

Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки

 • Інтелектуальна власність
 • Охорона праці в галузі
 • Цивільний захист
 • Договірне право
 • Методологія та організація наукових досліджень

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Публічне адміністрування
 • Ділове адміністрування: Менеджмент організацій, Корпоративне управління, Управління змінами, Управління проектами, Управління якістю, Фінансовий менеджмент, Інформаційні системи і технології за п/с

Вибіркові дисципліни

Пакет №1

Дисципліни за вибором вищого навчального закладу

 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародний маркетинг
 • Інвестиційний менеджмент
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції

Дисципліни за вибором студента. Спеціалізація «Облік і аудит»

 • Організація обліку
 • Звітність підприємства
 • Фінансовий аналіз
 • Облік ЗЕД
 • Моделі і методи прийняття рішень

Пакет №2

Дисципліни за вибором вищого навчального закладу. Спеціалізація «Фінанси»

 • Бюджетний менеджмент
 • Соціальне страхування
 • Податковий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Дисципліни за вибором студента
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Місцеві фінанси
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції

Пакет №3

Дисципліни за вибором вищого навчального закладу. Спеціалізація «Банківська справа»

 • Маркетинг у банку
 • Кредитування і контроль
 • Проектне фінансування
 • Інвестиційне кредитування
 • Платіжні системи

Дисципліни за вибором студента. Спеціалізація «Маркетинг»

 • Стратегічний маркетинг
 • Рекламний менеджмент
 • Маркетинговий менеджмент