Готельно-ресторанна справа

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські і культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів.

Готельно-ресторанна справа – це надання таких послуг, які б задовольнили і навіть перевершили очікування споживачів.

Основним завданням фахівців, які працюють у сучасних готелях і ресторанах, є створення і впровадження новітніх прийомів роботи, що забезпечуються колективними зусиллями працівників усіх служб, постійним і ефективним контролем, удосконаленням форм і методів обслуговування, вивченням і впровадженням передового досвіду, нової техніки і технологій.

Система підготовки кадрів для готельно-ресторанного бізнесу, яка сформована в університеті, формує змістовну базу знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної роботи й особисту відповідальність кожного студента.

Наш університет відкритий для всіх, хто хоче стати висококваліфікованим організатором, справжнім майстром готельно-ресторанного сервісу.

 

Перелік майбутніх посад:

 • фахівець з раціоналізації виробництва;
 • фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси тощо);
 • фахівець із готельної справи;
 • фахівець із ресторанної справи;
 • фахівець із готельного обслуговування;
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець зі спеціалізованого обслуговування;
 • адміністратор залу;
 • адміністратор черговий;
 • черговий у більярдному залі;
 • черговий інформаційно-довідкової служби;
 • черговий відповідальний по міністерству (бюро довідок);
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань.

Практика та стажування студентів денної форми навчання проходить на провідних підприємствах міста, області, України.

 

Сьогодні фахівець з готельно-ресторанної справи має величезний попит на ринку праці і високу заробітну платню. Пам’ятайте це!!!