Міжнародна діяльність

Положення про відділ міжнародних відносин

1. Загальні положення.

 • 1.1. Відділ міжнародних відносин є структурним підрозділом Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». На базі міжнародного відділу (МВ) діє заочний абонемент, курси німецької мови при підтримці ДААД, німецький клуб перегляду фільмів, англійський клуб, центр китайської мови та культури, навчально-методичний центр.
 • 1.2. Завданням діяльності центру є створення умов для вдосконалення знань студентів, зростання творчого потенціалу студентів, спрямованого на підвищення професійної майстерності. Розвиток співробітництва із зарубіжними ВНЗ та організаціями на основі двосторонніх та багатосторонніх договорів.
 • 1.3. Організація діяльності (МВ) здійснюється проректором з міжнародних відносин.
 • 1.4. Звіт про виконану роботу подається в науковий відділ.

2. Функції МВ.

 • 2.1. МВ здійснює розвиток співробітництва та міжнародних контактів із закордонними університетами.
 • 2.2. Здійснює допомогу студентам для наукової організації праці, створює умови для оптимального доступу до будь-якої інформації: міжнародних проектах, стажування за кордоном, семінари та конференції.
 • 2.3. Забезпечує та допомагає щодо оформлення документів для прийняття участі в тому чи іншому проекті з міжнародної діяльності.
 • 2.4. Планує створення оптимальних умов для організації міжнародної діяльності в університеті.
 • 2.5. Регулює своєчасне оновлення основних фондів кабінету.

3. Основні напрями діяльності.

 • 3.1. Проведення тестування ДААД для подання документів для отримання стипендій.
 • 3.2. Організація постійно діючих наукових і методичних семінарів, конференцій для студентів та викладачів університету із представниками інших країн.
 • 3.3. Проведення курсів при підтримці ДААД для студентів різних університетів.
 • 3.4. Розробка та впровадження програм, проектів та курсів для студентів та професорсько-викладацького персоналу у провідних вищих навчальних закладах зарубіжних країн для підвищення кваліфікації співробітників, сприяння та розробка програм участі професорсько-викладацького персоналу в міжнародних конференціях та семінарах.
 • 3.5. Залучення до навчального процесу університету іноземних фахівців.
 • 3.6. Розвиток партнерських відносин із провідними навчальними закладами інших країн, розробка проектів міжнародного співробітництва.
 • 3.7. На основі МВ для студентів існують клуб перегляду німецьких фільмів, англійський клуб і центр китайської мови та культури з метою поглибленого вивчення історії, географії, мистецтва та культури Німеччини, Англії, США та Китаю.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна» має значний потенціал щодо співробітництва з вищими навчальними закладами Польщі (Познанський, Вроцлавський університети, Краківська академія), Італії, Франції, Німеччини, США, Австрії.

У рамках міжнародного співробітництва щороку проводяться тестування DAAD, семінари. Викладачі та студенти університету беруть участь у міжнародних програмах та проектах (див. Заходи міжнародного відділу).

Інститут активно розвиває міжнародне співробітництво в галузі туристичного та готельного бізнесу з Європейською асоціацією шкіл туризму та готельного бізнесу (Австрія) в рамках ACEAH, що передбачає партнерський обмін викладачів, студентів, підвищення кваліфікації.

У рамках науково-навчального комплексу «Дитсадок – Школа – ВНЗ», який створено на базі інституту, здійснюється співпраця з Единбурзькою школою (Великобританія), що полягає у стажуванні учнів та викладачів з метою вивчення англійської мови та ознайомлення з країною.

Заходи міжнародного відділу

Проекти:

1. «Оздорови суспільство» (німецькою мовою)

Мета проведення: заохотити молодь замислитися над тим, що саме вона може зробити для створення здорового суспільства та визначити коло молодих лідерів, які бажають зробити свій внесок у розбудову здорового суспільства.

Дата проведення: 20.10.2011.

Завдання проекту: написання есе німецькою мовою на теми:

 • Як Ви розумієте поняття «здорове суспільство» (критерії здорового суспільства);
 • Яке суспільство можна вважати здоровим (наведіть сучасні приклади);
 • Що треба зробити в країні для створення здорового суспільства (розробіть модель суспільства).

Учасники проекту: Кропивницька Ксенія, Меленчук Тетяна.

2. Конкурс на кращий короткометражний відеофільм на підтримку діалогу про демократію «Demokratie in der Ukraine».

Мета проведення: підтримка глобального діалогу з питань демократії.

Дата проведення: 30.11.2011 – 31.01.2012.

Завдання конкурсу: створити короткометражний відеофільм, який завершує фразу «Demokratie ist…».

Учасник конкурсу: Крепа Анастасія.

3. Конкурс «Мода в житті молоді» (англійською та німецькою мовами).

Мета проведення: розвиток рівня знань англійської та німецької мов у позауніверситетських умовах.

Дата проведення: 08.02.2012.

Учасники конкурсу: Авраменко Ольга, Зюзіна Світлана, Бєлікова Вікторія.

4. Конкурс «Міжнародний літній семінар у Німеччині» (за підтримкою Theodor Heuss Kolleg).

Мета проведення: обмін зі студентами різних країн Європи своїми ідеями в залежності від обраної теми семінару та реалізувати свій особистий суспільний проект.

Дата проведення: лютий 2012 року.

Завдання проведення:

 • вибір теми семінару та дати проведення;
 • заповнення аплікаційної форми он-лайн;
 • написання рекомендаційного листа від лектора DAAD.

Учасники конкурсу: Рожко Тетяна, Зюзіна Світлана, Шпаковська Ольга.

Семінари

Мета проведення: перевірка та вдосконалення знань студентів, поширення знань щодо історії та культури країн Європи та Азії.

Дата проведення: семінари проводяться протягом навчального року.

Місце проведення: Університет «Україна».

Семінари, які були проведені у 2011/2012 році:

— “Музика в нашому житті” (Musik in unserem Leben)

Сценарій зустрічі:

1. Зустріч студентів біля корпусу Університету «Україна».

2. Вітання та розповідь про університет.

3. Розповідь про студентів-інвалідів, які навчаються в університеті, їх успіхи. Показ альбомів із фотокартками та дипломами.

4. Початок презентації «Musik in unserem Leben“:

— Доповідь Левкович Зінаїди «Die klassische Musik». Завдання до доповіді.

— Доповідь Шелестової Катерини «Disco». Питання до доповіді.

— Доповідь Шумік Ірини про «Rock Musik». Кросворд.

— Доповідь Гриба Олександра «Pop Musik». Презентація.

— Доповідь Богданова Віктора «New Age Musik». Питання до доповіді та презентація.

5. Загальна дискусія зі студентами з Німеччини.

6. Інтерв’ю учасників зустрічі.

— “Система освіти в Німеччині” (Deutsches Schulsystem)

Сценарій проведення семінару:

1. Зустріч Анетт Гайтнер біля корпусу університету. Привітання.

2. Початок семінару «Deutsches Schulsystem». Мета та мотивація.

3. Виконання завдань семінару:

— асоціації до слова «Schule»;

— відповіді на питання про роль школи в нашому житті;

— проведення тесту: «Який тип навчання для Вас найкращий?»;

— виконання вправ;

— прослуховування діалогів;

— виконання завдань до діалогу;

— дискусія на тему «Спеціальні школи для інтелігенції» – «за» та «проти»;

— огляд шкали Pisa-Studie;

— перегляд фільму «Klassenleben»;

— дискусія про фільм.

4. Підведення підсумків.

— “Проект EDU.UA” (DasProjektEDU.UA)

Програма перебування лектора Фрідріха Циндлера:

1. Приїзд до Університету «Україна». Обговорення співробітництва та проведення семінару «EDU.UA».

2. Зустріч із ректором інституту Матвієнко Л.П. Знайомство з комплексом: Дит. Садок>Школа>Університет.

3. Екскурсія до «Центру сучасної медицини та реабілітації».

4. Доповідь (для викладачів та студентів):

— Міжнародні відносини Австрія – Україна;

— Презентація семінару «EDU.UA».

5. Заочне знайомство з містом Миколаїв (Презентація в PowerPoint), Музеєм суднобудування. Заочна екскурсія до «Центру сучасної медицини та реабілітації».

— “Іноземні студенти в Німеччині” (Ausländische Studenten in Deutschland)

Програма проведення семінару німецьким лектором DAAD Райком Йольфом:

1. Зустріч Райка Йольфа зі студентами. Привітання.

2. Початок семінару “Ausländische Studenten in Deutschland”. Мета та мотивація.

3. Виконання завдань до семінару:

— знайомство з Німеччиною;

— система навчання у Німеччині;

— проведення тесту;

— перегляд фільму “Життя студентів у Німеччині”;

— виконання вправ до фільму;

— дискусія на тему: “Навчання закордоном” – “за” та“проти”.

4. Підведення підсумків.

— “Російсько-німецький письменник – Володимир Камінер (Russische-Deutscher Schriftsteller – Volodymyr Kaminer)

Програма проведення семінару німецьким лектором DAAD Райком Йольфом:

1. Зустріч зі студентами. Привітання.

2. Початок семінару “Russische-Deutscher Schriftsteller – Volodymyr Kaminer“.

3. Виконання завдань до семінару:

— розповідь про життєвий шлях відомого письменника;

— відомі твори письменника;

— дискусія на тему: “Здобуття письменника”.

4. Підведення підсумків.