Спеціальна освіта

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Спеціальна освіта»

 1. Уміння слухати і розуміти інших людей
 2. Тактовність
 3. Доброзичливість, етичність
 4. Безкорисливість
 5. Чуйність
 6. Терпимість до недоліків людей
 7. Уважність
 8. Чуйність
 9. Креативність (творчий початок)

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Вербальні здібності
 2. Навички спілкування і взаємодії з людьми
 3. Ораторські здібності
 4. Гарний слух
 5. Гарне володіння артикуляцією
 6. Гарний розвиток короткочасної і довгострокової пам’яті
 7. Високий рівень концентрації і переключення уваги
 8. Логічне мислення
 9. Високий рівень розвитку творчого мислення