Маркетинг

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Маркетинг»

 1. Креативність
 2. Критичність
 3. Вимогливість
 4. Відповідальність
 5. Гнучкість
 6. Здатність до планування
 7. Прагнення до порядку і нормативності
 8. Розвинена інтуїція
 9. Ерудованість, енергійність
 10. Впевненість у собі, прийнятих рішеннях
 11. Цілеспрямованість, дієвість
 12. Прагнення до постійного особистісного росту

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Добре розвинені аналітичні здібності
 2. Високий рівень понятійного мислення
 3. Уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях
 4. Здатність керувати собою
 5. Розвинені організаторські здібності
 6. Розвинені комунікативні здібності