Готельно-ресторанна справа

Особистісні якості, інтереси, схильності людини, яка обирає спеціальність «Готельно-ресторанна справа»

 1. Креативність
 2. Енергійність
 3. Ерудованість
 4. Терпимість, інтерес і повага до людей
 5. Оригінальність
 6. Артистизм
 7. Спостережливість
 8. Прагнення до саморозвитку
 9. Впевненість у собі
 10. Цілеспрямованість
 11. Гнучкість
 12. Тактовність, вихованість

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

 1. Комунікативні здібності
 2. Ораторські здібності
 3. Уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях
 4. Здатність вирішувати проблемні ситуації в короткий термін
 5. Високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги
 6. Уміння слухати
 7. Здатність керувати собою
 8. Гарний розвиток образної і словесно-логічної пам’яті
 9. Здатність впливати на навколишніх