Перелік напрямів підготовки / спеціальностей

 

Прийом вступників

для здобуття ступеня «бакалавр»:

Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності, спеціалізація Нормативні терміни навчання
(на основі повної середньої загальної освіти)
01 Освіта 016 Спеціальна освіта 4 р.
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія 4 р.
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 4 р.
06 Журналістика 061 Журналістика (Видавнича справа та редагування) 4 р.
08 Право 081 Право 4 р.
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 4 р.
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 4 р.
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 4 р.
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 4 р.
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 4 р.
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 4 р.
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 4 р.
 (на основі молодшого спеціаліста для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс)
01 Освіта 016 Спеціальна освіта 2 р.
22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація 2 р.
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 2 р.
06 Журналістика 061 Журналістика (Видавнича справа та редагування) 2 р.
08 Право 081 Право 2 р.
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 2 р.
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 2 р.
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 2 р.
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 2 р.
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 2 р.
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 2 р.
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 2 р.

 

 

Прийом вступників

для здобуття ступеня

«магістр»:

Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності, спеціалізація Нормативні терміни навчання
01 Освіта 016 Спеціальна освіта 1,5 р.
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія 1,5 р.
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 1,5 р.
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 1,5 р.
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 1,5 р.
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 1,5 р.
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1,5 р.
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 1,5 р.
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 1,5 р.

 

ЯКЩО У НАШОМУ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ БАЖАНА ПРОФЕСІЯ ВІДСУТНЯ — ПРОПОНУЄМО вступати до підрозділів мережі Університету «Україна»

Вступ до інститутів на підготовку бакалаврів на базі 11-ти класів: http://ab.uu.edu.ua/academic-programmes-
Вступ до інститутів на підготовку бакалаврів на основі молодшого спеціаліста для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс: http://ab.uu.edu.ua/specialties-of-junior-specialist-level-for-entrance-to-the-third-year-of-study
Вступ до інститутів на підготовку магістрів: http://ab.uu.edu.ua/specialties——